Arbeidsvoorwaardenreglement opstellen door specialist


arbeidsvoorwaardenreglement
 • ​Voor alle type bedrijven - met en zonder CAO
 • Waterdichte afspraken met je werknemers op papier
 • Op maat voor jouw bedrijf en in begrijpelijke taal
 • In één keer alles geregeld voor alle of groepen medewerkers
 • Optimale bescherming van jouw bedrijfsbelangen
 • Met telefonisch advies van specialist (check op 40 punten)
 • Vier maanden kosteloos aanpassen en ondersteuning (voor snelle beslissers tijdelijk zes maanden)

Niet tevreden? Wij lossen het op of anders je geld terug. Gegarandeerd.

Meer gemak en zekerheid met een goed opgesteld arbeidsvoorwaardenreglement

Heb je weinig of niets op papier geregeld met je personeel? Dan heb je een probleem als jij en je werknemer het ergens niet over eens zijn. In dat geval geldt er wat er aantoonbaar (op papier) met elkaar is afgesproken. Normaliter leg je dit vast in een arbeidscontract waarin je kunt verwijzen naar een arbeidsvoorwaardenreglement (ook wel handboek personeel genoemd).

Het voordeel van een arbeidsvoorwaardenreglementis dat je hiermee in één keer arbeidsvoorwaarden en regelingen (bijv. bij ziekte) gelijk trekt voor alle werknemers of groepen werknemers. Je hoeft dit niet met iedere medewerker afzonderlijk in gesprek om een wijziging door te voeren.

 • Gaat het financieel iets minder met je bedrijf en heb je geen eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsvoorwaardenreglement? Dan is het niet mogelijk om voor alle medewerkers arbeidsvoorwaarden aan te passen. Je moet dan met alle werknemers afzonderlijk om de tafel, mits er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in het arbeidscontract.
 • Ben je het overzicht kwijt wie welke arbeidsvoorwaarden precies heeft? Je bent veel tijd en energie kwijt om dit achteraf te repareren, terwijl je dit in één keer vooraf kunt regelen.
 • Is jouw bedrijf groeiende en heb je nog niets geregeld voor je personeel? Heb je inmiddels een dagtaak aan het beantwoorden van vragen en het rechtpraten van details?
 • Maak je onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers met een vast of een tijdelijk contract? Of bij medewerkers die voltijd of deeltijd werken? Dat mag niet volgens de Wet Gelijke Behandeling. Met een arbeidsvoorwaarden-regelement voorkom je dat er onderscheid wordt gemaakt.
 • Is er onenigheid over arbeidsvoorwaarden, vakantie, overwerk of een ziekmelding? Dreigt je medewerker juridische hulp in te schakelen? Dit komt de arbeidsrelatie tussen jullie niet ten goede en kost je tijd en energie. Met een arbeidsvoorwaardenreglement voorkom je discussie.

Je ontvangt gratis een quick scan en wij wijzen je op de risico's

Voorkom financiële tegenvallers

Zonder afspraken op papier loop je risico's. Zo lang het goed gaat in de arbeidsrelatie is er niets aan de hand. Maar wat als jij en je werknemer het opeens niet meer met elkaar eens zijn?

Zonder een professioneel opgesteld arbeidsvoorwaardenreglement kun je bijvoorbeeld:

 • een werknemer niet makkelijk ontslaan omdat zijn verplichtingen niet altijd even duidelijk waren
 • onduidelijkheid krijgen over de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld het doorbetalen tijdens ziekte voor 100% terwijl je 70% had kunnen afsprekeken)
 • geen grip houden op je loonkosten doordat je bijvoorbeeld geen maximum salaris kent. Te hoge loonkosten moet je doorberekenen in je kostprijs en gaat ten koste van je concurrentiepositie.

Dit kan al snel in de tienduizenden euro’s per jaar lopen. Regel daarom alle afspraken vóóraf goed op papier. Dat geeft duidelijkheid. Achteraf repareren is meestal niet mogelijk. Werknemers hebben daar geen belang bij.

Extra zekerheid? Kies voor een jaar ondersteuning als er zich problemen voordoen of als je contracten of een regeling wilt laten aanpassen.

Met onbeperkt vragen stellen

Wij vallen niet onder een CAO en wilden alles goed en duidelijk geregeld hebben om geen risico’s te lopen met ons personeel. Met het zekerheidspakket zijn onze arbeidscontracten nu up-to-date met de wetgeving en beschermt het arbeidsvoorwaardenreglement ons voor problemen over vakantieaanvragen en ziekmelden. Dit geeft voor iedereen duidelijkheid. Onze aanvraag moest redelijk snel uitgevoerd worden, dit kon meteen worden opgepakt. Erg fijn.

> Meer klantervaringen

Rioolservice Noord Holland

Een arbeidsvoorwaardenreglement laten opstellen hoeft niet veel te kosten

Je betaalt voor een arbeidsvoorwaardenreglement slechts € 599,-. terwijl advocaten of  accountants vaak het (drie of vier) dubbele rekenen. Wij investeren graag in een lange termijnrelatie. Je krijgt na oplevering kosteloos nog vier maanden extra de tijd om het arbeidsvoorwaardenreglement aan te passen (bijvoorbeeld door nieuwe inzichten).

 • Je regelt het gemakkelijk en snel. Je ontvangt het arbeidsvoorwaardenreglement in begrijpelijke taal en volledig op maat gemaakt voor jouw bedrijf.
 • Je krijgt telefonisch advies wat je beter wel of niet kunt opnemen. Het reglement is volledig geactualiseerd met de huidige wetgeving.
 • Wij checken op 40 punten en helpen hiermee de risico's voor je bedrijf te verkleinen waardoor je financieel niet benadeeld wordt. 
 • Na betaling nemen wij nog dezelfde dag contact op om de wensen van het arbeidsvoorwaardenreglement met elkaar door te nemen.
 • Aanpassingen binnen vier maanden na oplevering zijn kosteloos. Ook kun je binnen die termijn onbeperkt vragen stellen over de inhoud van het reglement, bijvoorbeeld als een medewerker een vraag stelt en je zeker wilt weten wat je hem kunt vertellen.
 • Meerdere belangrijke zaken tegelijkertijd regelen? In het zekerheidspakket ben je voor € 949 optimaal beschermd met een arbeidsvoorwaardenreglement, 2 arbeidscontracten (bepaalde tijd en onbepaalde tijd) en negen maanden lang onbeperkt vragen stellen en aanpassingen doorvoeren.
 • Niet tevreden of had je iets anders verwacht? Wij lossen het op net zo lang totdat je tevreden bent. En anders storten wij de betaling zonder problemen binnen één werkdag terug. Gegarandeerd.

Wij nemen vandaag nog contact op om de wensen door te sprekenWat neem je op in arbeidsvoorwaarden-reglement

Lees de 6 belangrijkste zaken die je kunt regelen in een arbeidsvoorwaardenreglement.

 1. Rechten en plichten van werknemer en werkgever (bijvoorbeeld met huisregels). Bij ontslagkwesties kun je hier naar verwijzen waardoor je meer kans maakt  op een betaalbaar ontslag.
 2. Eenzijdig wijzigingsbeding waarmee je in één keer binnen redelijke grenzen de bepalingen van de arbeidsvoorwaarden kunt wijzigen.
 3. Toepassingsregels salaris waarin je duidelijkheid geeft over promotie en demotie en welk (maximum) salaris bij welke functie hoort. Ook kun je afspreken dat slecht functionerende medewerkers geen salarisverhoging krijgen.
 4. Een verzuimreglement met daarin alle regels omtrent ziekmelden, loondoorbetaling en re-integratieverplichtingen. Essentieel voor alle werkgevers.
 5. Regels m.b.t. gebruik mobiele telefoon, social media, internet, bedrijfseigendommen etc.
 6. Duidelijkheid over feestdagen, verlof opnemen, overwerken etc.

Dit geldt voor bedrijven die niet onder een CAO vallen. Als jouw bedrijf onder een CAO valt, zijn er andere mogelijkheden.

Wij hebben De Personeelsman gevraagd om een overeenkomst te scannen. Hier kwamen meerdere punten uit naar voren die door de wetswijzigingen beter konden of niet meer actueel waren. Wij hebben nu een actuele overeenkomst waarmee we de komende tijd vooruit kunnen. Top geregeld!

> Meer klantervaringen

ANYTIME FITNESS
Ka Kit, Eigenaar Houten

Wat kan ik verwachten?

Een arbeidsvoorwaardenreglement is maatwerk. Je kunt niet zo maar informatie van internet knippen en plakken en hopen dat het juist en volledig is. Je neemt daarmee een groot risico.

Na de aankoop nemen we nog dezelfde dag telefonisch contact met je op om op hoofdlijnen de gewenste arbeidsvoorwaardenregeling door te spreken.

We maken meteen een vervolgafspraak waarin het eerste concept wordt besproken. We gaan net zo lang door totdat je tevreden bent.

Als je tevreden bent over het eindconcept krijg je een definitieve versie. Daarna heb je vier maanden de mogelijkheid om bijv. aanpassingen door te voeren of om vragen te stellen. Deze ondersteuning is gratis.

Je betaalt een vaste prijs van € 599,- ongeacht de hoeveelheid aan artikelen en bepalingen in het reglement.

Er zijn ruim 40 punten die jouw bedrijfsbelangen beschermen en de (financiële) risico's beperken. Laat je kosteloos adviseren over welke punten het best passen bij jouw bedrijf. Bel 030 - 635 59 56.

arbeidsvoorwaardenreglement
 • Waterdicht arbeidsvoorwaardenreglement in begrijpelijk Nederlands en op maat voor jouw bedrijf
 • Dezelfde werkdag nog telefonisch contact voor de intake
 • Optimale bescherming van bedrijfsbelangen en beperken van (financiële) risico's
 • Tijdelijk ZES MAANDEN kosteloos aanpassingen laten doorvoeren en vragen stellen
 • Tijdelijk 20% korting op een arbeidscontract naar keuze

Niet tevreden? Wij lossen het op en anders geld terug

De kennis en ervaring met het personeelswerk was voor ons een sterk argument om met de Personeelsman in zee tegaan.

> Meer klantervaringen

HOTEL VAN WALSUM ROTTERDAM
A.B. van Dam, Directeur

Korte uitleg over het arbeidsvoorwaardenreglement

Wat is een arbeidsvoorwaardenreglement?

Wat staat er onder andere in?

Wanneer heb je een arbeidsvoorwaardenreglement nodig?

Wat regel je niet in een arbeidswaardenreglement?

Waarom is een arbeidsvoorwaardenreglement verstandig?

Hoe lang is een arbeidsvoorwaardenreglement geldig

Voor wie geldt een arbeidsvoorwaardenreglement?

Kan ik ook zelf een arbeidsvoorwaardenreglement opstellen?

Moet een arbeidsvoorwaardenreglement afgestemd worden met de OR?

Ben je verplicht om een arbeidsvoorwaardenreglement op te stellen?


Arbeidsvoorwaardenreglement opstellen door specialist / 9 februari 2017