Het ontslag aanvragen via UWV of kantonrechter gewijzigd

disfunctioneren, verzuim, personeel

In het oude ontslagrecht had je als werkgever een vrije keuze: moet ik ontslag aanvragen via het UWV of ga ik voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter?

De UWV-route stond bekend als goedkoop maar met een onzekere uitkomst. De kantonrechter-route was daarentegen de zekere maar dure route. Het UWV kende geen ontslagvergoeding toe maar de werknemer kon nog verder procederen, terwijl de kantonrechter vrijwel altijd een ontslagvergoeding toekende volgens de kantonrechtersformule. Tegen die uitspraak was echter geen hoger beroep mogelijk. Aan deze rechtsongelijkheid is in het nieuwe ontslagrecht een eind gemaakt.

Bij het aanvragen van ontslag bepaalt de reden van het ontslag de ontslagroute

In het nieuwe ontslagrecht wordt de ontslagroute bepaald door de ontslagreden. Met andere woorden: de reden van het ontslag bepaalt nu bij welke instantie je het ontslag moet aanvragen.

Nog maar 2 ontslagredenen via het UWV:

Alle andere ontslagredenen lopen via de kantonrechter:

​Beroepsmogelijkheden bij UWV- en kantonrechters-route.

In het huidige ontslagrecht was een ontslagbesluit van de kantonrechter meestal definitief. Er is dan geen mogelijkheid meer om in hoger beroep te gaan. Een werknemer kon nog wel via een kennelijk onredelijk procedure proberen een ontslagvergoeding af te dwingen via de kantonrechter, maar is in het nieuwe ontslagrecht niet meer mogelijk.

Je kunt tegen een uitspraak van het UWV beroep aantekenen bij de kantonrechter, terwijl je een uitspraak van de kantonrechter weer aan kan vechten bij het gerechtshof. Daarna is eventueel nog een procedure bij de Hoge Raad mogelijk. De hoger beroepsprocedures zijn dus nieuw in het nieuwe ontslagrecht. Dit betekent dat het maanden of jaren kan duren voordat je zeker weet of de arbeidsovereenkomst formeel ontbonden is.

Overgangsrecht

Heb je een ontslagzaak lopen? Dan heb je nog tot 1 juli 2015 om ontslag aan te vragen op basis van het oude ontslagrecht. Op voor 1 juli 2015 bij het UWV of de kantonrechter gestarte procedures blijft dus het oude recht van toepassing. Dit kan betekenen dat je een afweging moet maken. Kies ik voor het oude ontslagrecht of juist voor het nieuwe.

Voor ontslagzaken die ingediend zijn vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk goedkoper om afscheid te nemen van werknemer. Maar dan moet de rechter wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan en daar zit nu juist de lastigheid in het nieuwe ontslagrecht.

De kantonrechters hebben nagenoeg geen mogelijkheid meer om een slecht opgebouwd ontslagdossier te compenseren met een hogere ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding vervalt namelijk en daar komt de transitievergoeding voor in de plaats. Hierin wordt geen correctiefactor meer toegepast waarmee rechters kunnen spelen naar mate de verwijtbaarheid meer ligt bij de werknemer of de werkgever.

Het ontslaan van een werknemer met een ontslagdossier kost daarom tijd en geduld. Een andere mogelijkheid is dat je probeert om met de werknemer toe te werken naar een beëindigingsovereenkomst.

Het ontslag aanvragen via UWV of kantonrechter gewijzigd / bijgewerkt 27 juli 2015