Test 1 RR

TESTESTETSTESTETSTESTETST

Meer lezen

Transitievergoeding verlagen met kosten voor scholing, outplacement en vrijstelling

Vanaf 1 juli 2015 geldt de wettelijke scholingsplicht . Dit valt per diezelfde datum onder goed werkgeverschap en houdt in dat je werknemers in staat moet stellen om scholing te volgen die zij nodig hebben voor het goed kunnen uitoefenen van hun functie. Het UWV en de kantonrechter toetsen de investering in scholing bij de […]

Meer lezen

Personeelsdossier

Een goed personeelsdossier is de basis van je personeelsadministratie en hiermee het personeelsbeheer van je bedrijf. Maar administratie, bevestigingen en archivering is zeker niet de hobby van iedere ondernemer. Je bent echter verplicht om voor iedere werknemer vanaf de start van zijn dienstverband aan te maken en bij te houden. In dit artikel lees je […]

Meer lezen

Ziekmelding na een slechte beoordeling

Een slechte beoordeling kan voor een werknemer de spreekwoordelijke druppel zijn. Zeker als hij de slechte beoordeling niet heeft zien aankomen. Een ziekmelding na een slechte beoordeling komt regelmatig voor bij medewerkers die al lange tijd onder spanning hebben geleefd. De ziekmelding is een onwenselijke situatie voor werkgever en voor werknemer die moet worden opgelost. […]

Meer lezen

Slechte beoordeling reden voor ontslag?

Het is goed mogelijk dat één van je werknemers een paar weken of hooguit een paar maanden slecht functioneert. Dat is menselijk. Immers, mensen maken fouten. Maar wat als een werknemer een langere tijd niet goed functioneert? Dat betekent dat hij geruime tijd zijn werk niet naar behoren uitvoert of dat hij het niveau van […]

Meer lezen

Dossiervorming is van cruciaal belang

dossiervorming

Wat is het verschil tussen dossiervorming en dossieropbouwEr is een belangrijk onderscheid tussen dossiervorming en dossieropbouw. Je praat over dossiervorming als je belangrijke gebeurtenissen over het functioneren van een werknemer vastlegt. Dit helpt je om op een later moment terug te kijken wat er zich in het verleden heeft afgespeeld zonder daar al te veel […]

Meer lezen

Checklist dossieropbouw – 15 tips om snel te beginnen

dossieropbouw

De checklist dossieropbouw geeft je inzicht wat je allemaal moet vastleggen om je doel (een positieve verandering bij de werknemer in zijn functioneren of gedrag en anders ontslag) te bereiken.Deze checklist dossieropbouw is gemaakt om je te wapenen tegen het worst case scenario: een ontbinding via de kantonrechter (al dan niet in hoger beroep). In […]

Meer lezen

Privacy zieke werknemer: nieuwe regels

Privacy zieke werknemer: wat mag je wel maar vooral niet vragen, registreren of doorspelen aan een derde partij bij een zieke werknemer? De regels zijn kort geleden aangescherpt, maar nog lang niet bij iedereen bekend.Hieronder tref je een samenvatting aan van het 40 pagina’s tellende rapport beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Het sollicitatiegesprek​Je mag als mogelijk […]

Meer lezen

Tips & Actualiteiten 2016

Tips 2016 Niet genoeg vakantiedagen en meer tipsRead More  UWV werkgeversportaal snel en compleet inzicht in belangrijke UWV documentenRead More  Checklist WW handig hulpmiddel bij ontslagRead More  Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgeverRead More  Scholingskosten: afspraken vastleggen in personeelsdossierRead More  UWV publiceert nieuw ontslagformulierRead More  Ontslag op staande voet tijdens ziekteRead More  Actualiteiten 2016 Test 1 RRRead […]

Meer lezen

Niet genoeg vakantiedagen en meer tips

De grote vakantie staat voor de deur. Voor vrijwel iedere werknemer is dit de meest aangename periode van het jaar. Voor veel werkgevers is dit vaak een lastige periode om de bezetting rond te krijgen. Wij ontvangen geregeld vragen over verlof en wat de rechten van de werkgever zijn. Lees meer over verlof opbouwen, opnemen, […]

Meer lezen

Wet Flexibel Werken: alles wat je als werkgever moet weten

De Wet flexibel werken is vanaf 1 januari 2016 van kracht en is de opvolger van de Wet ​aanpassing ​arbeidsduur. ​De Wet ​flexibel ​werken geldt voor werkgevers met 11 of meer werknemers in dienst. Werknemers ​kunnen vragen om meer of minder uren te mogen werken. ​Daarnaast krijgt de werknemer de mogelijkheid een verzoek in te […]

Meer lezen

UWV werkgeversportaal snel en compleet inzicht in belangrijke UWV documenten

Heb je wel eens te maken met het UWV, bijvoorbeeld met een ontslag of een zieke werknemer, maar heb je nog geen account op het UWV werkgeversportaal?Lees dan verder en maak vandaag nog je account aan. Niet iedere werkgever weet van het bestaan van het UWV werkgeversportaal af. Als je niet veel te maken hebt […]

Meer lezen

Checklist WW handig hulpmiddel bij ontslag

Je bent in principe niet verplicht om een werknemer te begeleiden bij ontslag. Maar soms kan het verstandig zijn om hulp aan te bieden. Zeker als het ontslag van de werknemer zeer wenselijk is. Door jouw hulp toon je goed werkgeverschap, waardoor de werknemer de organisatie mogelijk met een beter gevoel verlaat. Of misschien geeft […]

Meer lezen

Wijziging afspiegelingsbeginsel 2016 bij bedrijfseconomisch ontslag

Wijziging in het afspiegelingsbeginsel 2016In februari is vrijwel ongemerkt een belangrijke wijziging doorgevoerd in het geval je een werknemer om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Het betreft hier een wijziging in de volgorde van het afspiegelingsbeginsel. ​Wat is het afspiegelingsbeginsel?Je kunt als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag niet helemaal zelf bepalen wie er wel en wie […]

Meer lezen

Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever

Ondanks de vrij duidelijke spelregels is de vaststellingsovereenkomst in het nieuwe ontslagrecht regelmatig onderwerp van discussie in de Rechtbank. Tijd om de balans op te maken en lering te trekken wat de geschillen tussen werkgever en werknemer hebben opgeleverd: de eerste vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever uit de rechtspraak. Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever Per 1 juli […]

Meer lezen