Mobiliteitsbonus straks van € 7.000,- naar € 1.800,-

De kans is groot dat de mobiliteitsbonus wordt teruggebracht van € 7.000,- per jaar naar € 1.800,- per jaar. Deze bonus ontvang je jaarlijks in de vorm van premiekorting als je een Wajonger in dienst hebt. 

De reden van deze voorgenomen maatregel is dat de staatssecretaris de instrumenten uit de Participatiewet wil harmoniseren. Dit houdt onder meer in dat de mobiliteitsbonus (ook wel premiekorting genoemd) en de no-riskpolis per 1 januari 2016 worden aangepast. Dit heeft grote financiële gevolgen als je Wajongers in dienst hebt voor wie je premiekorting mag toepassen.

Heb je korter dan drie jaar een Wajonger in dienst waarvoor je premiekorting krijgt? Dan ontvang je voor deze werknemer mogelijk vanaf 1 januari 2016 dus geen € 7.000 of € 3.500 premiekorting per jaar, maar 'slechts' € 1.800 aan mobiliteitsbonus. Het goede nieuws is dat straks voor de rest van de doelgroep van de banenafspraak ook een zelfde mobiliteitsbonus geldt. Dit is nu nog niet het geval.

Het wetsvoorstel moet overigens nog goedgekeurd worden door de Kamer. Lees onze gratis nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van de wettelijke wijzigingen.