• You are here:
  • Home »
  • Actueel »

Wijziging afspiegelingsbeginsel 2016 bij bedrijfseconomisch ontslag

afspiegelingsbeginsel 2016

Wijziging in het afspiegelingsbeginsel 2016

In februari is vrijwel ongemerkt een belangrijke wijziging doorgevoerd in het geval je een werknemer om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Het betreft hier een wijziging in de volgorde van het afspiegelingsbeginsel.

​Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Je kunt als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag niet helemaal zelf bepalen wie er wel en wie er niet voor ontslag wordt voorgedragen. Hier zijn de regels van het afspiegelingsbeginsel van toepassing. Dit zorgt ervoor dat de ontslagen werknemers eerlijk verdeeld worden. Het is de bedoeling dat de leeftijdsopbouw van de werknemers binnen je bedrijf ongeveer gelijk blijft.

Waarom een wijziging in het afspiegelingsbeginsel?

Deze wijziging is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De rangorde tussen AOW-ers, oproekrachten en tijdelijke werknemers is daardoor gewijzigd.

Wat is de volgorde afspiegelingsbeginsel 2016?

De volgorde waarin je als werkgever nu afscheid moet nemen van werknemers is als volgt:

  1. Uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers en ingeleend personeel van een andere bedrijfsvestiging.
  2. Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (inclusief payrollers).
  3. Oproepkrachten met een nulurencontract (inclusief payrollers).
  4. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat binnen 26 weken eindigt na de datum waarop over de ontslagaanvraag wordt beslist (inclusief payrollers).
  5. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan de looptijd van het contract meer dan 26 weken is na de datum waarop over de ontslagaanvraag wordt beslist (inclusief payrollers).

Kun je afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

Je mag voor sommige werknemers een uitzondering maken bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Denk daarbij aan onmisbare werknemers of werknemers waarvoor een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld langdurig zieken) of een arbeidshandicap hebben.

Vragen over het afspiegelingsbeginsel of bedrijfseconomisch ontslag?

Neem contact op met de Personeelsman bij eventuele vragen of onduidelijkheden.

De nieuwe volgorde van het afspiegelingsbeginsel 2016 is ook terug te lezen in de actualiteiten arbeidsrecht 2016 en het stappenplan bedrijfseconomisch ontslag en reorganisatie.