Category Archives for Actueel

Test 1 RR

TESTESTETSTESTETSTESTETST

Meer lezen

Privacy zieke werknemer: nieuwe regels

Privacy zieke werknemer: wat mag je wel maar vooral niet vragen, registreren of doorspelen aan een derde partij bij een zieke werknemer? De regels zijn kort geleden aangescherpt, maar nog lang niet bij iedereen bekend.Hieronder tref je een samenvatting aan van het 40 pagina’s tellende rapport beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Het sollicitatiegesprek​Je mag als mogelijk […]

Meer lezen

Wet Flexibel Werken: alles wat je als werkgever moet weten

De Wet flexibel werken is vanaf 1 januari 2016 van kracht en is de opvolger van de Wet ​aanpassing ​arbeidsduur. ​De Wet ​flexibel ​werken geldt voor werkgevers met 11 of meer werknemers in dienst. Werknemers ​kunnen vragen om meer of minder uren te mogen werken. ​Daarnaast krijgt de werknemer de mogelijkheid een verzoek in te […]

Meer lezen

Wijziging afspiegelingsbeginsel 2016 bij bedrijfseconomisch ontslag

Wijziging in het afspiegelingsbeginsel 2016In februari is vrijwel ongemerkt een belangrijke wijziging doorgevoerd in het geval je een werknemer om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Het betreft hier een wijziging in de volgorde van het afspiegelingsbeginsel. ​Wat is het afspiegelingsbeginsel?Je kunt als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag niet helemaal zelf bepalen wie er wel en wie […]

Meer lezen

Aangekondigde reparaties Wet Werk en Zekerheid

Reparaties Wet werk en zekerheidDe eerste reparaties Wet werk en zekerheid zijn eind april 2016 door Minister Asscher aangekondigd. De verplichte wachttermijn van 6 maanden tussen twee tijdelijke contracten wordt voor bepaalde sectoren aangepast. Er komt een tijdelijke oplossing voor werkgevers die het loon bij ziekte niet kunnen doorbetalen. De derde en vierde wijziging is […]

Meer lezen

Wijzigingen arbeidsrecht 2016

Wijzigingen arbeidsrecht 2016In 2016 zijn wederom de nodige wijzigingen doorgevoerd. De Personeelsman zet de belangrijkste wijzigingen arbeidsrecht 2016 op een rij voor werkgevers en leidinggevenden. Wijzigingen arbeidsrecht 2016 Wet flexibel werkenWijzigingen wettelijk minimumloonMaximale transitievergoeding verhoogdAanpassingen WW en WGAWet aanpak schijnconstructies (WAS)Wet pensioencommunicatie Wijzigingen arbeidsrecht 2016 voor AOW-er in loondienstDe VAR verdwijnt voor ZZP’-er​MeerlingenverlofParticipatiewetBonussen in de […]

Meer lezen

Pas op voor een verhaalsanctie van het UWV

Heb je een zieke werknemer die tijdens zijn eerste twee ziektejaren uit dienst treedt en zodoende instroomt in de Ziektewet? Heb je niets of weinig gedaan aan zijn re-integratie? Dan bestaat de kans op een verhaalsanctie als blijkt dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht voor de re-integratie.De verhaalsanctie is net als de loonsanctie een sanctie […]

Meer lezen

Mobiliteitsbonus straks van € 7.000,- naar € 1.800,-

De kans is groot dat de mobiliteitsbonus wordt teruggebracht van € 7.000,- per jaar naar € 1.800,- per jaar. Deze bonus ontvang je jaarlijks in de vorm van premiekorting als je een Wajonger in dienst hebt.  De reden van deze voorgenomen maatregel is dat de staatssecretaris de instrumenten uit de Participatiewet wil harmoniseren. Dit houdt […]

Meer lezen