Personeelsregeling

PERSONEELSREGELING NODIG? WIJ MAKEN DEZE OP MAAT.

personeelsregeling

Personeelsregeling

Er zijn belangrijke zaken waar je je als werkgever niet kunt veroorloven om een keer de plank mis te slaan. Zo kun je bijvoorbeeld bij het in bruikleen stellen van bedrijfsmiddelen eigenlijk niet meer zonder een personeelsregeling. Want wat gebeurt er als het mis gaat? Denk aan schade aan de auto, een gestolen laptop of een kapot scherm van de uitgeleende IPad.

Maar ook bij ziekte, beoordeling of de toekenning van een bonus is het belangrijk om goede afspraken te maken. Werknemers weten waar zij aan toe zijn en wat van hen wordt verwacht. Met een personeelsregeling bouw je juridische zekerheden in. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidssituaties op het werk of aan ontslagsituaties.

Maatwerk

Als je zelf op zoek gaat naar een personeelsregeling op het internet vind je hier en daar verspreid wat informatie. Je hebt geen zekerheid of deze personeelsregeling juist en volledig is, laat staan actueel.​ Ook ieder bedrijf is anders. Dit betekent vrijwel altijd maatwerk.

De Personeelsman beschikt over een breed scala aan regelingen die zich in de praktijk hebben bewezen. Met deze kennis helpen wij werkgevers graag verder met het bedenken, aanscherpen en implementeren van een personeelsregeling. Wij maken deze op maat voor ieder bedrijf. Evenals bij onze andere services kun je ook hier kiezen of je uitgebreide hulp wilt of liever een deel voor eigen rekening neemt. Wij helpen je graag per mail, telefoon of op locatie. Alles is mogelijk.

Wanneer moet je een personeelsregeling actualiseren?

Ieder jaar, zo ook in 2016, worden er nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd. Een personeelsregeling mag niet in strijd zijn ​met de wettelijke regels. Je moet er als werkgever zelf voor zorgen dat de regelingen tijdig zijn aangepast. Voor wijzigingen in de CAO geldt hetzelfde. De personeelsregeling mag de CAO niet ondermijne, tenzij dit expliciet in de CAO vermeld staat.

Er kunnen ook praktische redenen zijn om een personeelsregeling te wijzigen. Denk daarbij aan versobering of juist verruiming van de arbeidsvoorwaarden. Voordat je hieraan begint, moet je eerst nagaan of dit wel aanpassen wel mag.

Als er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen en je hebt een bedrijfsbelang dat zwaarder weegt dan het belang van de werknemer? Grote kans dat je de wijziging kunt aanpassen. Is er echter geen  wijzigingsbeding overeen gekomen? Dan kun je de nieuwe regeling ter instemming voorleggen aan de werknemer. Hij kan dan zelf besluiten of hij akkoord gaat met de wijziging. 

Ondernemingsraad

Is er binnen het bedrijf een Ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging? Je moet als werkgever controleren welke onderwerpen uit de personeelsregelingen raakvlakken hebben met de instemmingsplicht van de Ondernemingsraad (artikel 27 WOR).  Dit recht geldt niet voor individuele arbeidsvoorwaarden of voor zaken die zonder afwijkingsmogelijkheid in de CAO zijn bepaald.

De Personeelsman helpt je bij het OR-traject door eerst samen een goed en duidelijk verhaal voor te bereiden. We proberen de noodzaak (vaak financieel) helder over te brengen en maken de bedrijfs- en werknemersbelangen inzichtelijk die bij het voorgenomen besluit spelen. Zo kunnen we er voor kiezen om de OR in een vroeg stadium te betrekken. Dit zorgt in veel gevallen voor extra draagvlak. De Personeelsman bereidt de instemmingsaanvraag van de personeelsregeling voor (of controleert deze) en kan deze desgewenst toelichten in een overlegvergadering. Informeer naar de mogelijkheden.

Overzicht van regelingen

Hieronder vind je een overzicht van regelingen die wij 'op de plank' hebben liggen. Bepaal vervolgens op welke manier je geholpen wilt worden (per mail/telefonisch of op locatie). Na het invullen van een korte vragenlijst maken wij vervolgens een prijsopgave.

Personeelsregeling bij recruitment

 • Werving & Selectieregeling
 • Inwerktraject regeling (eventueel met bedrijfsinfo, inwerkinstructies etc.)
 • Stageregeling
 • Vakantiekrachtenregeling

Personeelsregeling voor het belonen van werknemers

 • Overwerkregeling
 • Reiskostenregeling
 • Onkostenregeling
 • Jubileumregeling
 • Bonusregeling
 • Verlofregelingen (onbetaald verlof etc.)
 • Reglement vakantiedagen (opnemen, vervallen etc.)
 • Aanpassing arbeidsduur (fulltime-/parttime werken)
 • Declaratieregeling

Personeelsregelingen ​privacy, coputergebruik en social media

 • ​Gedragscode gebruik e-mail en internet
 • Computergebruik ​en social media
 • ​Privacyregeling
 • Protocol melden datalek
 • Regelement cam​eratoezicht

Personeelsregeling bij bruikleen van bedrijfsmiddelen

 • Leaseregeling
 • Regeling ter beschikkingsteling bestelauto (met evt. verbodstelling privégebruik)
 • Regeling ter beschikkingsteling personenauto (met evt. verbodstelling privégebruik)
 • Mobile device regeling (telefoon, Ipad etc.)
 • Computer & apparatuur regeling (desktop, laptop, printer etc.)
 • Uitleen sleutel, gereedschap

Personeelsregeling bij ziekte en re-integratie

 • Verzuimregeling (inclusief loonopschorting en loonstop)
 • Controlevoorschriften bij ziekte

Personeelsregeling bij arbo & veiligheid

 • Klachtenregeling ongewenst gedrag, agressie en geweld
 • Discriminatie en gelijke behandeling
 • ​Calamiteitenregeling
 • ​Thuiswerkregeling inclusief arbo​ checklist

Regelingen bij functioner​en en ontwikkelen van werknemers

 • ​Beoordelingsregeling (met beoordelingsformulier)
 • Sanctie regeling
 • Demotieregeling
 • Studiekostenregeling (met evt. studiekostenovereenkomst met bepaling dat de kosten worden afgetrokken van de transitievergoeding)

Gedragsregels

 • Huisregels
 • Gedragsregels internet-, social media- en e-mail gebruik
 • Protocol alcohol- en/of drugsgebruik

Personeelsregeling bij medezeggenschap

 • Ondernemingsraad regeling
 • Personeelsvertegenwoordiging (pvt) regeling

Ontbreekt er een personeelsregeling?

Neem dan contact met ons op en wij informeren je snel over de mogelijkheden.      

Mogelijkheden en tarieven

Omdat wij al veel regelingen 'op voorraad' hebben, zijn de ​kosten minimaal. Wij rekenen ​een vergoeding voor het op maat maken van de personeelsregeling.


Personeelsregeling nodig / bijgewerkt op 1 januari 2019