Voorbeeld arbeidscontract

Voorbeeld arbeidscontract: voordelen en nadelen

Een voorbeeld arbeidscontract of arbeidsovereenkomst is zo gevonden op internet. Even googelen en je vindt tientallen voorbeelden. Maar zijn die betrouwbaar? Je neemt een risico als blijkt dat een voorbeeld arbeidscontract gedateerd of onvolledig is.

Na inschrijving voor onze tips & actualiteiten kun je kiezen uit een gratis voorbeeld arbeidscontract naar keuze en deze kosteloos downloaden. Voordeel van dit voorbeeld arbeidscontract is dat je een volledig geactualiseerde versie hebt. Deze voldoet dan ook aan de wettelijke eisen wat je minimaal op papier aan de werknemer moet verstrekken (binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden).

Gratis voorbeeld arbeidscontract


Dit voorbeeld arbeidscontract voorziet alleen in de basisafspraken. Het zorgt niet voor bescherming van je bedrijfsbelangen en het afdichten van andere juridische risco's. Lees verder als je meer wilt weten over deze risico's.

Waarom een arbeidscontract?

In een arbeidscontract (ook wel arbeidsovereenkomst genoemd) worden afspraken vastgelegd die gelden in een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Het is voor jullie beide belangrijk te weten welke rechten en plichten er gelden, bijvoorbeeld bij een proeftijd of bij ziekte. 

Heb je weinig of niets op papier geregeld met je werknemer? Dan heb je een probleem als jij en je werknemer het ergens niet over eens zijn. In dat geval geldt er wat er aantoonbaar (op papier) met elkaar is afgesproken. Met een voorbeeld arbeidscontract kun je zelf afspraken op papier zetten.

Risico's bij onjuist of onvolledig arbeidscontract

Top 5 risico's zonder een goed opgestelde arbeidsovereenkomst op papier:

 1. Verkeer je in financieel zwaar weer en is er geen eenzijdig wijzigingsbeding in het arbeidscontract? Dan kun je niet zomaar de arbeidsvoorwaarden van je werknemers aanpassen. Je bent dan verplicht de afspraken na te komen. Een eenzijdig wijzigingsbeding had mogelijk uitkomst kunnen bieden.
 2. Het ontbreken van onjuist vermelden van de proeftijd in de arbeidsovereenkomst 'betekent géén rechtsgeldige proeftijd . Je moet de werknemer dan in dienst nemen terwijl je hem liever kwijt dan rijk was.
 3. Je wilt een tijdelijk contract tussentijds opzeggen maar er ontbreekt een tussentijds opzegbeding? Dan zijn jullie in principe tot elkaar veroordeeld tot het einde van het contract.
 4. Heb je vooraf niets op papier geregeld met de (ex) werknemer over geheimhouding van bijv. tarieven, het overstappen naar de concurrent van voorzichzelf beginnen en het benaderen van klanten na het dienstverband? Je bedrijfsbelangen zijn dan niet optimaal beschermt waarmee je voor de (ex) werknemer de deur wagenwijd openzet om schade aan te brengen aan jouw bedrijf.
 5.  Spreek je een tijdelijk contract van 6 of meer maanden af? Vergeet je dit laatste een maand voor afloop van die termijn aan te zeggen? Dan moet je mogelijk maximaal een maand salaris extra betalen als je de medewerker niet tijdig hebt geïnformeerd over verlenging van beëindiging. Deze boete geldt ook als de medewerker nog in dienst blijft.

Onze specialisten helpen je graag bij het opstellen van een waterdichte arbeidsovereenkomst

 • Je regelt het makkelijk en snel. De arbeidsovereenkomst wordt in begrijpelijke taal en volledig op maat gemaakt voor jouw bedrijf. Wij hebben alle gangbare arbeidsovereenkomsten voor alle bedrijven; met en zonder CAO.
 • Na betaling ontvang je de arbeidsovereenkomst normaliter de volgende werkdag. Eerder nodig? Bel 030 - 636 59 59 en informeer naar de mogelijkheden.
 • Wij helpen de risico's voor je bedrijf te verkleinen verkregen je financieel niet benadeeld wordt. Je krijgt telefonisch advies wat je beter wel of niet kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst met een check op 30 punten.

Niet tevreden? Wij lossen het op en anders geld terug. Gegarandeerd.

Is een arbeidscontract verplicht?

We besparen je de volledige juridische uitleg. In het kort komt het er op neer dat je een arbeidsovereenkomst afsluit als je personeel in loondienst neemt. Dit is een overeenkomst waarbij de werknemer zich gedurende de periode van tijd werknemer persoonlijke arbeid te verrichten, in dienst van jou als werkgever, waarvoor de werknemer loon ontvangt. Deze summiere uitleg vraagt ​​mogelijk om een toelichting .

Je bent niet verplicht om je werknemer een arbeidsovereenkomst (zoals ons voorbeeld arbeidscontract) te geven. Een mondelinge arbeidsovereenkomst is ook geldig. Maar het is heel moeilijk, zelfs bijna onmogelijk, om de mondelinge afspraken te bewijzen.

Uitzondering op de regel is dat je verplicht bent om een ​​arbeidscontract af te sluiten als dit is afgesproken in de CAO. Het voorbeeld arbeidscontract helpt je dan goed op weg om te voldoen aan de minimale wettelijke eisen die je met een werknemer op papier moet zetten.

Het is overigens niet verstandig om te werken met mondelinge afspraken. Ben je het niet eens met de werknemer, bijvoorbeeld over vakantiedagen opnemen, doorbetaling bij ziekte of overwerken? Dan sta je met lege handen als deze afspraken vooraf niet op papier worden gezet. Met het kosteloos downloaden van het voorbeeld arbeidscontract had je dit kunnen voorkomen.

Bij het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is volgens de wet na drie maanden aaneengesloten werk (vermelding van de werknemer gedurende twintig uur per maand heeft gewerkt) sprake van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Juridisch gezien is er dan een arbeidsovereenkomst.

Wat staat er in een arbeidscontract?

Ben je van plan om een ​​langdurige arbeidsrelatie met de werknemer aan te gaan? Dan is het zeker raadzaam om een ​​arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het voorbeeld arbeidscontract helpt je dan in ieder geval op weg voor de minimale wettelijke eisen.

Je bent verplicht wettelijk verplicht om binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden een opgave te verstrekken aan de medewerker die minimaal de volgende is opgenomen:

Het voordeel van een arbeidsovereenkomst op papier is dat je de belangrijkste rechten en plichten van jou en je werkgever vóóraf vastlegt. Er is achteraf geen discussie en kom je niet voor onvoorziene problemen te staan ​​die je bedrijf financieel schaden.

Maatwerk arbeidscontract verstandig

Het is verstandig aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan een geheimhoudingsbeding, wat te doen bij ziekte, het ronselen van collega's bij een overstap naar de concurrent etc.

Deze zaken staan ​​niet in het voorbeeld arbeidscontract en worden vaak vergeten door werkgevers. Met een goede arbeidsrelatie is er niets aan de hand. Maar wat als er onenigheid is van als de medewerker over wil stappen naar een concurrent? Je staat dan met lege handen.

Belangrijke belangrijke punten die u kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst voor meer juridische zekerheid. Deze bescherming je bedrijfsbelangen en beperken je (financiële) risico's.

 • Duur van de proeftijd (bij ontbreken van verkeerde Schriftelijke vastlegging is er Geen proeftijd );
 • Beschikbare voorstellen voor tijdelijke vervaardiging van andere werkzaamheden en een flexibele inzet binnen straal van .. km. vanaf de standplaats;
 • werktijden en werkdagen (wanneer wel en niet) en overwerk (wel of niet inbegrepen in salaris);
 • aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals reiskosten- / onkostenvergoeding, bonus, 13e maand, winstuitkering, provisie etc.
 • rechten en plichten van de werknemer (bijvoorbeeld geen alcohol nuttigen vlak voor of tijdens diensttijd);
 • belangrijkste bepalingen bij arbeidsongeschiktheid (wijze ziekmelden, doorbetaling en mogelijke wachtdag (en);
 • re-integratie einde dienstverband (beschermt je tegen gedifferentieerde premieverhoging);
 • bedingen die bedrijfsbelangen beschermen zoals het geheimhoudingsbeding, (non) concurrentiebeding, relatiebeding, anti ronselbeding, auteursrecht / intellectueel eigendom, documenten, verbod nevenwerkzaamheden en een boetebebeding;
 • eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst door werkgever (stelt je in staat om arbeidsvoorwaarden gewijzigd te wijzigen);
 • tussentijds opzegbeding (waarmee werknemer en werkgever tussentijds de tijdelijke overeenkomst kunnen opzeggen);


Een arbeidscontract laten opstellen hoeft niet veel te kosten

De personeelsman wil jou graag als nieuwe klant verwelkomen. Je betaalt slechts € 179, -. terwijl advocaten, accountants van de rechtsbijstand vaak het (drie of vier) dubbele rekenen. Zo ervaar je onze dienstverlening en kunnen wij elkaar beter leren kennen.

 • Je regelt het gemakkelijk en snel. Je ontvangt een arbeidsovereenkomst in begrijpelijke taal en volledig op maat gemaakt voor jouw bedrijf.
 • Je krijgt telefonisch advies wat je beter wel of niet kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst. Deze is volledig geactualiseerd met de huidige wetgeving.
 • Wij checken op 30 punten en helpen hiermee de risico's voor je bedrijf te verkleinen waardoor je financieel niet benadeeld wordt. 
 • Na betaling ontvang je de arbeidsovereenkomst normaliter de volgende werkdag. Eerder nodig? Bel 030 - 636 59 56 en informeer naar de mogelijkheden.
 • Aanpassingen binnen een week na oplevering zijn kosteloos. 
 • Niet tevreden of had je iets anders verwacht? Wij lossen het op net zo lang geleden je tevreden bent. En anders storten wij de betaling zonder problemen binnen één werkdag terug. Gegarandeerd.
voorbeeld arbeidscontract

Alle type contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd

€ 179, -

Niet tevreden? Wij lossen het op en anders geld terug. Gegarandeerd.

 • Je ontvangt het arbeidscontract in PDF en in WORD formaat gemaakt je deze opnieuw kunt gebruiken.
 • Tijdelijk: een maand aanpassingen laten doorvoeren (in plaats van een week)
 • Tijdelijk 15% korting op een arbeidsvoorwaardenregeling


Soorten arbeidscontracten

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende soorten en maten. Hier leest u wat voor kenmerken van deze typen ondernemingen zijn.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er bij de aangaan van de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt voor welke periode de overeenkomst wordt afgesloten. Er is dan sprake van een vast dienstverband. Download gratis het voorbeeld arbeidscontract.

Tips

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (einddatum)

Bij een bepaalde tijdscontract benoem je een einddatum (kalenderperiode). Het contract loopt dan op die datum van rechtswege af. Je kunt in die periode bekijken van de nieuwe werknemer aan de gestelde verwachtingen voldaan en van hij in het team verleden. Samenvatting kun je het tijdelijke contract nog twee keer verlengen (in totaal drie bepaalde tijdscontracten in twee jaar tijd). Lees meer over de duur van een arbeidsovereenkomst voor een afgesproken kalenderperiode van download gratis het voorbeeld arbeidscontract .

Tips

Arbeidsovereenkomst op projectbasis

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je ook afspreken voor de duur van een project. Het is daarbij zeer belangrijk dat je het project goed omschrijft en expliciet vermeld wanneer het eindigt. De tijdsduur van de overeenkomst moet hierbij zijn “objectief uitdrukbare” zijn: de duur van de arbeidsovereenkomst mag op geen enkele wijze afhangen van de wil van de werkgever. Er mag dus geen onduidelijkheid zijn over wanneer het project en dus de arbeidsovereenkomst is afgerond. Lees meer over de duur van een project in een arbeidsovereenkomst of download gratis het voorbeeld arbeidscontract .

Tips

Arbeidsovereenkomst voor vervanging bij ziekte van zwangerschap

Een arbeidsovereenkomst kun je ook afspreken voor de tijd dat een zieke van zwangere werknemer moet worden vervangen. Omschrijf daarbij duidelijk wat je verstaat onder een terugkeer op het werk als er complicaties optreden bij de ziekte van zwangerschap. Denk aan arbeidsongeschiktheid na de bevalling van aansluitend ouderschapsverlof van aan een arbeidsongeschikte werknemer die niet meer terugkeert op het werk van aangepast werk gaat verrichten. Lees meer over de duur van een vervanging bij ziekte van zwangerschap in een arbeidsovereenkomst of download gratis het voorbeeld arbeidscontract .

Tips

0-uren overeenkomst

Bij een 0-urencontract maak je geen afspraak over het aantal uren dat de oproepkracht werkt. Heb je werk voor je oproepkracht, dan roep je hem op. Je betaalt alleen loon over de uren die de oproepkracht werkt (met een minimum van 3 uur per oproep als de werkzaamheden niet vooraf zijn vastgelegd). Deze afspraak meer dan Geen Arbeid Geen Loon Moet op papier Staan en geldt Alleen voor De eerste 6 maanden van de arbeidsre Latie . Na die 6 maanden moet je het loon doorbetalen als je de werknemer oproept en er door een reden toch niet wordt gewerkt. Dit komt dan voor jouw risico.

Tips

Min-Max contract

Bij een min-max contract voor bepaalde tijd van onbepaalde tijd spreek je met de werknemer een minimum aantal uren per week, maand of jaar af. Dit zijn de garantie-uren. Je maakt daarnaast voor hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is. Voor de garantie-uren krijgt de werknemer altijd betaald, of hij nu wel of niet heeft gewerkt door een reden die voor jouw risico komt. Is een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week afgesproken, zijn de werktijden niet van gepland bepaald en roep je de werknemer op om te werken (waarbij hij ook vragen aan het werk gaat)? Dan moet je in ieder geval voor 3 uur loon betalen.

Tips

Recente wijzigingen in het arbeidscontract

1. Een werknemer heeft na (maximaal) 3 jaar dienstverband recht op een vast contract (in plaats van voorheen 2 jaar) .

Werknemers hebben per 1 januari 2020 na 3 tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal 3 jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract. De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft 6 maanden.

2. Een werknemer heeft vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding.

Voorheen had een medewerker nog recht op een transitievergoeding na twee jaar in dienst te zijn geweest. Dit is per 1 januari 2020 gewijzigd bij recht op een transitievergoeding direct bij aanvang van het dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding zal vaak een relatief laag bedrag zijn en betaal je als je een contract niet verlengd. Ook is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. 

3. Voor tijdelijke contracten geldt straks mogelijk een hogere WW-premie .

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een hogere premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor flex-werknemers of werknemers met een tijdelijk contract. 

Veel gestelde vragen over het arbeidscontract

Moet een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk zijn opgesteld?

Is het nu contract, arbeidscontract, arbeidsovereenkomst van ...?

Moet een arbeidsovereenkomst op papier staan?

Wanneer moet je de afspraken aan de werknemer laten weten?

Kan ik contractuele toezeggingen nog wijzigen?

Kan ik een tijdelijk contract tussentijds opzeggen?

Moet ik iets vermeld in de arbeidsovereenkomst over overwerk?

Mag je onderscheid maken tussen werknemers met vast of tijdelijk contract?

Wat geldt als ik de werknemer niets heb laten horen over een verlenging?

Zit ik voor altijd vast aan een werknemer in vaste dienst?

Wat geldt voor tijdelijke arbeidscontracten als mijn bedrijf wordt overgenomen?

Kan ik de werknemer een tijdelijk contract aanbieden na een zzp- of uitzendperiode?

Zijn mijn bedrijfsbelangen beschermd met het voorbeeld arbeidscontract?

Voorbeeld Arbeidscontract / bijgewerkt 30 januari 2018