Voorbeeld relatiebeding

Het relatiebeding

Met een relatiebeding beperk je het risico dat (ex) werknemers er vandoor gaan met klanten van je bedrijf. Een relatiebeding is een beding op grond waarvan het de werknemer verboden is om na het einde van de arbeidsovereenkomst nog contact te onderhouden met de relaties van het bedrijf. Lees verder voor tips en een voorbeeld relatiebeding.

Een relatiebeding is een lichte vorm van het concurrentiebeding. Een relatiebeding heeft namelijk een minder beperkende werking dan een concurrentiebeding. Een werknemer mag namelijk wel in dienst treden bij een concurrerende onderneming of zelf een concurrerende onderneming starten.

In het relatiebeding staan bijvoorbeeld afspraken over:

 • Welke relaties de werknemer niet mag benaderen
 • hoe lang de gemaakte afspraken gelden
 • wat de boete is als de werknemer de afspraken overtreedt
Voorwaarden relatiebeding

Een relatiebeding is alleen geldig als:

 • er een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer is
 • de werknemer meerderjarig is
​Voorbeeld relatiebeding in arbeidsovereenkomst

Het is werknemer verboden om gedurende een periode van .... maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever.

Relaties van werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee werkgever gedurende een periode van .... maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren.

 • Let op: dit is een voorbeeld relatiebeding. Het opstellen van een relatiebeding is altijd maatwerk.
Definitie van relaties in voorbeeld relatiebeding

Vaak ontstaat discussie over de vraag wie nu eigenlijk precies een relatie van de werkgever is. Vaak is niet duidelijk omschreven welke relaties onder het relatiebeding vallen. Zo ook in bovenstaand voorbeeld is de formulering van relaties zo breed mogelijk getrokken.

Het risico is echter dat dit beding geen stand houdt bij een kantonrechter. Het beding werkt in dat geval belemmerend voor een werknemer bij een bedrijf met een groot aantal (regionale) klanten. In dat geval kun je beter de relaties waarmee de werknemer zakelijke contacten heeft onderhouden bij naam benoemen.

Geschil over relatiebeding

Probeer eerst zelf met de (ex) werknemer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan is mediation een optie. Mocht deze bemiddeling ook geen succes opleveren, dan kun je de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Hij kan het relatiebeding of de boete geheel of gedeeltelijk teniet doen of matigen. Dat hangt af van de belangen van de werknemer en de werkgever.  Maak het relatiebeding daarom ook niet te zwaar.

​Tips relatiebeding

Evenals voor het concurrentiebeding geldt de basisregel: hou het reëel. doe je dit niet, dan is de kans zeer groot dat een kantonrechter het relatiebeding nietig verklaard.

 • laat het relatiebeding niet te lang duren, bijvoorbeeld maximaal één jaar;
 • zorg dat je de relaties zo duidelijk mogelijk formuleert;
 • combineer het relatiebeding met een boetebeding;
 • kom een nieuw relatiebeding overeen als je werknemer van functie of contract wijzigt, dus: nieuwe functie is nieuw relatiebeding en nieuw contract is eveneens nieuw relatiebeding;
 • een relatiebeding is niet altijd noodzakelijk. Je mag altijd een geheimhoudingsbeding overeenkomen waarbij je bijvoorbeeld prijsafspraken met klanten kunt beschermen;
 • treedt een werknemer met een relatiebeding bij jouw bedrijf uit dienst? Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Wijs de werknemer en eventueel zijn nieuwe werkgever schriftelijk op het beding en de gevolgen.
Gratis downloaden voorbeeld arbeidscontract

Een maatwerk arbeidscontract van de Personeelsman bevat het volledige artikel. Of download het gratis voorbeeld arbeidscontract waarin je het geheimhoudingsbeding zelf kunt opnemen, maar let op de formulering.