Zekerheidspakket


zekerheidspakket
 • ​Zekerheidspakket voor alle type bedrijven - met en zonder CAO
 • Waterdicht arbeidscontract en arbeidsvoorwaardenreglement op maat voor jouw bedrijf en in begrijpelijke taal
 • In één keer alles geregeld voor alle of groepen medewerkers
 • Optimale bescherming van jouw bedrijfsbelangen
 • Met telefonisch advies van specialist (check op 60 punten)
 • Negen maanden kosteloos aanpassen en ondersteuning (voor snelle beslissers tijdelijk een jaar lang)

Niet tevreden? Wij lossen het op of anders je geld terug. Gegarandeerd.

Meer gemak en zekerheid met goed opgestelde arbeidscontracten en arbeidsvoorwaardenreglement

Heb je weinig of niets op papier geregeld met je personeel? Dan heb je een probleem als jij en je werknemer het ergens niet over eens zijn. In dat geval geldt er wat er aantoonbaar (op papier) met elkaar is afgesproken.

Normaliter leg afspraken vast in een arbeidscontract waarin je kunt verwijzen naar een arbeidsvoorwaardenreglement (ook wel handboek personeel genoemd).

 • Gaat het financieel iets minder met je bedrijf en heb je geen eenzijdig wijzigingsbeding? Dan is het niet mogelijk om voor alle medewerkers arbeidsvoorwaarden aan te passen. Je moet dan afzonderlijk met de medewerkers in gesprek en hopen dat zij genoegen nemen met een versoberde arbeidsvoorwaarden.
 • Ben je het overzicht kwijt wie welke arbeidsvoorwaarden precies heeft? Je bent veel tijd en energie kwijt om dit achteraf te repareren, terwijl je dit in één keer vooraf kunt regelen.
 • Is jouw bedrijf groeiende en heb je nog niets geregeld voor je personeel? Heb je inmiddels een dagtaak aan het beantwoorden van vragen en het rechtpraten van details?
 • Is er onenigheid over arbeidsvoorwaarden, vakantie, overwerk of een ziekmelding? Dreigt je medewerker juridische hulp in te schakelen? Dit komt de arbeidsrelatie tussen jullie niet ten goede en kost je tijd en energie. Met een goed opgesteld arbeidscontract en bijpassend arbeidsvoorwaardenreglement voorkom je discussie.

Je ontvangt gratis een quick scan en wij wijzen je op de risico's

Voorkom financiële tegenvallers

Zonder afspraken op papier loop je risico's. Zo lang het goed gaat in de arbeidsrelatie is er niets aan de hand. Maar wat als jij en je werknemer het opeens niet meer met elkaar eens zijn?

Zonder een zekerheidspakket kun je bijvoorbeeld:

 • een werknemer niet makkelijk ontslaan omdat zijn verplichtingen niet altijd even duidelijk waren
 • onduidelijkheid krijgen over de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld het doorbetalen tijdens ziekte voor 100% terwijl je 70% had kunnen afsprekeken)
 • geen grip houden op je loonkosten doordat je bijvoorbeeld geen maximum salaris kent. Te hoge loonkosten moet je doorberekenen in je kostprijs en gaat ten koste van je concurrentiepositie.

Dit kan al snel in de tienduizenden euro’s per jaar lopen. Regel daarom alle afspraken vóóraf goed op papier. Dat geeft duidelijkheid. Achteraf repareren is meestal niet mogelijk. Werknemers hebben daar geen belang bij.

Informeer naar mogelijkheden voor jouw bedrijf

Wij vallen niet onder een CAO en wilden alles goed en duidelijk geregeld hebben om geen risico’s te lopen met ons personeel. Met het zekerheidspakket zijn onze arbeidscontracten nu up-to-date met de wetgeving en beschermt het arbeidsvoorwaardenreglement ons voor problemen over vakantieaanvragen en ziekmelden. Dit geeft voor iedereen duidelijkheid. Onze aanvraag moest redelijk snel uitgevoerd worden, dit kon meteen worden opgepakt. Erg fijn.

> Meer klantervaringen

Rioolservice Noord Holland

Een zekerheidspakket op maat laten opstellen hoeft niet veel te kosten

Je betaalt voor een zekerheidspakket, bestaande uit 2 opmaat gemaakte arbeidscontracten en een arbeidsvoorwaardenreglement slechts € 949,- terwijl advocaten of  accountants vaak het (drie of vier) dubbele rekenen. Wij investeren graag in een lange termijnrelatie. Je krijgt na oplevering kosteloos nog negen maanden extra de tijd om de contracten en/of het arbeidsvoorwaardenreglement aan te passen (bijvoorbeeld door nieuwe inzichten).

 • Je regelt het gemakkelijk en snel. Je ontvangt het arbeidsvoorwaardenreglement in begrijpelijke taal en volledig op maat gemaakt voor jouw bedrijf.
 • Je krijgt telefonisch advies wat je beter wel of niet kunt opnemen. De contracten en het reglement is volledig geactualiseerd met de huidige wetgeving.
 • Wij checken op 60 punten en helpen hiermee de risico's voor je bedrijf te verkleinen waardoor je financieel niet benadeeld wordt. 
 • Na betaling nemen wij nog dezelfde dag contact op om de wensen van het zekerheidspakket met elkaar door te nemen.
 • Aanpassingen binnen negen maanden na oplevering zijn kosteloos. Ook kun je binnen die termijn onbeperkt vragen stellen over de inhoud van de documenten, bijvoorbeeld als een medewerker een vraag stelt en je zeker wilt weten wat je hem kunt vertellen.
 • Niet tevreden of had je iets anders verwacht? Wij lossen het op net zo lang totdat je tevreden bent. En anders storten wij de betaling zonder problemen binnen één werkdag terug. Gegarandeerd.

Wij nemen vandaag nog contact op om de wensen door te sprekenWat regel je met een zekerheidspakket

Je ontvangt:

 • een arbeidscontract naar keuze op maat voor jouw bedrijf voor bepaalde tijd;
 • hetzelfde arbeidscontract voor onbepaalde tijd eveneens op maat gemaakt;
 • een arbeidsvoorwaardenreglement op maat
 • Negen maanden kosteloos aanpassen en onbeperkt vragen stellen.

Waarmee je:

 • jouw bedrijfsbelangen beschermt zoals een concurrentie-, relatie-, geheimhoudingsbeding etc.;
 • financiële risico's beperkt door bijv. eenzijdig aanpassen van de arbeidsvoorwaarden;
 • ontslagzaken beter kunt onderbouwen omdat je de gedragsregels op papier hebt gezet;
 • een medewerker kunt wijzen op zijn re-integratie verplichtingen om daarna over te gaan tot een loonstop of loonsanctie;
 • boetes voorkomt (zoals bij het vergeten op tijd aan te zeggen van een tijdelijk contract);
 • de proeftijd op papier regelt. Anders is er geen sprake van een rechtsgeldige proeftijd;
 • duidelijkheid verschaft over het juiste gebruik van bijv. social media, internet en bedrijfseigendommen etc.
 • een terugbetalingsverplichting inbouwt bij vergoeding van een training of opleiding als de medewerker uit dienst treedt;

Dit geldt voor bedrijven die niet onder een CAO vallen. Als jouw bedrijf onder een CAO valt, zijn er andere mogelijkheden.

Met de aantrekkende markt starten wij met werven van nieuw personeel. Hieraan voorafgaand leek het ons verstandig onze arbeidscontracten en voorwaarden te laten controleren op juistheid en volledigheid. Hiervoor hebben wij dankbaar gebruikt van de diensten van de Personeelsman. In een korte en snel slag was de Personeelsman door onze stukken heen en gaf ons een duidelijke toelichting op de aandachtspunten en verbetervoorstellen.

> Meer klantervaringen

BURO SRO
Jeroen van Nuland, Mede eigenaar

Wat kan ik verwachten?

Hert opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement en arbeidscontract is maatwerk. Je kunt niet zo maar informatie van internet knippen en plakken en hopen dat het juist en volledig is. Je neemt daarmee een groot risico.

Na de aankoop nemen we nog dezelfde dag telefonisch contact met je op om op hoofdlijnen jouw wensen door te spreken zodat we snel aan de slag voor je gaan.

We maken meteen een vervolgafspraak waarin het eerste concept wordt besproken. We gaan net zo lang door totdat je tevreden bent.

Als je tevreden bent over het eindconcept krijg je een definitieve versie. Daarna heb je negen maanden de mogelijkheid om bijv. aanpassingen door te voeren of om vragen te stellen. Deze ondersteuning is gratis.

Je betaalt een vaste prijs van € 949,- ongeacht de hoeveelheid aan artikelen en bepalingen in het arbeidscontract en arbeidsvoorwaardenreglement en hoeveel vragen je ook hebt.

Er zijn ruim 60 punten die jouw bedrijfsbelangen beschermen en de (financiële) risico's beperken. Laat je kosteloos adviseren over welke punten het best passen bij jouw bedrijf. Bel 030 - 635 59 56.

arbeidscontract opstellen
 • Waterdichte arbeidscontracten en arbeidsvoorwaardenreglement in begrijpelijk Nederlands en op maat voor jouw bedrijf
 • Dezelfde werkdag nog een telefonische intake
 • Optimale bescherming van bedrijfsbelangen en beperken van (financiële) risico's
 • Tijdelijk TWAALF MAANDEN kosteloos aanpassingen laten doorvoeren in de documenten.
 • Tijdelijk TWAALF MAANDEN kosteloos ondersteuning met onbeperkt vragen stellen met telefonisch advies.

Niet tevreden? Wij lossen het op en anders geld terug

Wij beschikken zelf niet over een HR-manager of Personeelsmanager maar willen toch graag dat al onze personeelszaken goed zijn geregeld. De wet en regelgeving is dusdanig complex dat het maken van bijvoorbeeld arbeidscontracten geen eenvoudige opgave is. Daarin hebben wij de Personeelsman gevonden. Hij past bij ons bedrijf omdat hij precies de invulling geeft die wij wensen en altijd snel en adequaat reageert.

> Meer klantervaringen

BREEDVELD STAAL KRIMPEN A/D IJSSEL
Joanne Breedveld

Los bestellen van arbeidscontracten of arbeidsvoorwaardenreglement

Bestel een
arbeidscontract

arbeidscontract opstellen

Je hebt geen behoefte aan een arbeidsvoorwaardenreglement omdat je een overzichtelijk aantal werknemers hebt en/of niet alles tot achter de komma wilt regelen. Je hebt in deze fase alleen behoefte aan een waterdicht arbeidscontract. Natuurlijk is dat mogelijk. Voor €179 heb je al een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Voor € 179 ongeacht welk type of welke duur en met een week lang kosteloos aanpassingen doorvoeren.

Bestel een arbeidsvoorwaardenreglement

arbeidscontract opstellen

Je hebt je arbeidscontracten al goed geregeld. Je hebt door de groei van je bedrijf behoefte aan een arbeidsvoorwaardenreglement. Of je wilt het gewoon overzichtelijk houden wat betreft alle arbeidsvoorwaarden. Je hebt alleen behoefte aan een waterdicht arbeidsvoorwaardenreglement. Ook dat is mogelijk voor een eenmalige investering van € 599 waar je jaren mee vooruit kunt.

Voor € 599 ongeacht de hoeveelheid artikelen en 4 maanden kosteloos aanpassingen doorvoeren en ondersteuning.

Korte uitleg over arbeidscontracten

Moet een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk zijn opgesteld?

Is het nu contract, arbeidscontract, arbeidsovereenkomst of ….?

Moet een arbeidsovereenkomst op papier staan?

Wanneer moet je de afspraken aan de werknemer laten weten?

Kan ik contractuele toezeggingen nog wijzigen?

Kan ik een tijdelijk contract tussentijds opzeggen?

Moet ik iets vermelden in de arbeidsovereenkomst over overwerk?

Mag je onderscheid maken tussen werknemers met vast of tijdelijk contract?

Wat geldt er als ik de werknemer niets heb laten horen over een verlenging?

Zit ik voor altijd vast aan een werknemer in vaste dienst?

Wat geldt er voor tijdelijke arbeidscontracten als mijn bedrijf wordt overgenomen?

Kan ik de werknemer een tijdelijk contract aanbieden na een zzp- of uitzendperiode?

Korte uitleg over het arbeidsvoorwaardenreglement

Wat is een arbeidsvoorwaardenreglement?

Wat staat er onder andere in?

Wanneer heb je een arbeidsvoorwaardenreglement nodig?

Wat regel je niet in een arbeidswaardenreglement?

Waarom is een arbeidsvoorwaardenreglement verstandig?

Hoe lang is een arbeidsvoorwaardenreglement geldig

Voor wie geldt een arbeidsvoorwaardenreglement?

Kan ik ook zelf een arbeidsvoorwaardenreglement opstellen?

Moet een arbeidsvoorwaardenreglement afgestemd worden met de OR?

Ben je verplicht om een arbeidsvoorwaardenreglement op te stellen?Ik wil problemen met personeel voorkomen / 13 februari 2017