Hoe meld ik een werknemer uit dienst? Stap 4: inleveren bedrijfseigendommen

Stap 4. Inleveren bedrijfseigendommen

Vink op de afgesproken datum waarop al deze zaken worden ingeleverd alle ingeleverde zaken af van de lijst. Gebruik het formulier bedrijfseigendommen en neem deze al in gebruik vanaf de indiensttreding van de werknemer.

Als er zaken ontbreken, beschadigd zijn of kwijt zijn, bespreek dan hoe jullie dit oplossen. Als je geld moet inhouden op de eindafrekening, maak hier dan meteen afspraken over en leg deze schriftelijk vast. Je voorkomt zo problemen of correcties achteraf.

Betwist de werknemer dat hij de middelen nog in bezit heeft of door zijn toedoen kapot zijn geraakt, verwijs dan naar de personeelsregeling en/of het uitgifteformulier bedrijfseigendom dat je hebt opgenomen in het personeelsdossier.

Neem daar bijvoorbeeld in op dat de werknemer tijdig moet melden als er iets kapot of kwijt is en dat hij zelf verantwoordelijk is voor de overdracht of inlevering van het bedrijfseigendom via het uitgifteformulier. Hiermee voorkom je een welles-nietes en is het makkelijker de werknemer aansprakelijk te stellen.

Bedrijfseigendommen / bijgewerkt 7 oktober 2015