Tips & trucs bij uitdiensttreding

Uitdiensttreding van een werknemer

Als je toestemming van de werknemer, het UWV of de kantonrechter hebt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan geldt er meestal een wettelijke opzegtermijn. Met deze toestemming kun je een start maken met de de formaliteiten rondom de uitdiensttreding. Denk daarbij aan de eindafrekening.

Vergeet niet dat een werknemer vaak nog bedrijfseigendommen moet inleveren. Sta ook stil bij een afscheid. Hiermee maak je het verschil of de werknemer straks een ambassadeur van je bedrijf wordt. Vervolgens bewaar je zijn persoons- en salarisgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. 

Hoe werkt de opzegtermijn?

​Een opzegtermijn is de periode die je in acht moet nemen als jij of de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. Pas na afloop van deze opzegtermijn kan het dienstverband eindigen. Deze termijn loopt vanaf het einde van de maand waarin wordt opgezegd en eindigt op de laatste dag van het dienstverband. In die periode behoort de werknemer door te werken en betaal je sowieso zijn loon, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. Dit is dus mogelijk. Lees daarvoor de tips bij hoe werkt de opzegtermijn?

​Hoe meld ik een werknemer uit dienst?

In 7 stappen lees je hoe je een werknemer uit dienst meld. Denk daarbij aan de opmaak van de eindafrekening, het in ontvangst nemen van de bedrijfseigendommen en de afmelding bij instanties. Als alle formaliteiten afgerond zijn, rest er nog de de bewaarplicht van het personeelsdossier. Maar wat mag je wettelijk gezien allemaal bewaren? Je leest het in het stappenplan.

Is een getuigschrift verplicht?

Je bent als werkgever niet automatisch verplicht om een getuigschrift aan je vertrekkende werknemer te vertrekken. Dat hoef je slechts alleen te doen wanneer de werknemer dit aan jou vraagt. Maar wat zet je in een getuigschrift? En is het verstandig om al voor zijn opzegging een getuigschrift te verstrekken? Is een getuigschrift verplicht? Na het lezen van de tips weet je hoe het zit.

Wat mag wel en niet bij referenties?

De vertrekkende werknemer kan jou vragen om als referentie op te treden voor potentieel nieuwe werkgevers. Hierbij verwacht de werknemer dat je een positieve waardering over hem uitspreekt. Dat zal natuurlijk geen probleem zijn als jullie in goede harmonie uit elkaar gaan. Maar wat als jij en je werknemer op een minder vriendelijke wijze uit elkaar gaan? Wat als je zijn potentiële werkgever wilt behoeden voor onheil. Na het lezen van de tips weet je wat je wel en juist niet moet zeggen.

Wat leer ik uit de vertrekredenen van mijn ex-werknemers?

Na een half uur lunchen met je vertrekkende werknemer weet je vrij snel wat hij juist fijn vond aan het werken in het bedrijf, maar ook wat hem niet beviel. Hij kan nu openlijk met jou daarover praten omdat zijn binding met het bedrijf voor een groot deel weg is. Voer daarom een exitgesprek om de punten waarmee je jouw bedrijf kunt verbeteren duidelijk te krijgen. Kijk daarna of je die verbeterpunten ook kunt (en wilt) invoeren. Na het lezen van de tips behoud je mogelijk andere medewerkers voor het bedrijf.

Tips & trucs bij uitdiensttreding / bijgewerkt op 27 juli 2015