Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Goede afspraken maken in een vaststellingsovereenkomst

Je hebt een voorbeeld vaststellingsovereenkomst nodig wanneer je in onderling overleg het dienstverband met de werknemer beëindigt. Jullie zijn het dan met elkaar eens over het einde van het dienstverband en de daarbij horende ontslagvoorwaarden. Lees het stappenplan ontslag met wederzijds goedvinden of dowload het e-book.

Afspraken over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband kun je vastleggen in de voorbeeld vaststellingsovereenkomst. Een andere vaak gebruikte term hiervoor is de afkorting VSO of beëindigingsovereenkomst. Andere manieren van beëindiging van het dienstverband is via ontslagprocedures via de kantonrechter of het UWV.

Download gratis voorbeeld vaststellingsovereenkomst

De Personeelsman stelt kosteloos een voorbeeld vaststellingsovereenkomst ter beschikking. Deze vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen is als voorbeeld WW-veilig opgesteld. Ter overweging is een opsomming van maatwerkoplossingen opgenomen die je als werkgever meer juridische zekerheid geven.    

Voorwaarden aan ww-veilige vaststellingsovereenkomst​

 • Werkgever heeft initiatief tot beëindiging genomen, waarop werknemer vervolgens is ingegaan.
 • Werknemer wordt geen verwijt gemaakt.
 • Geen dringende redenen voor ontslag.
 • Geen verband met opzegverboden (werknemer mag bijvoorbeeld niet ziek of zwanger zijn).
 • Opnemen van bedenktermijn.
 • Beëindigingsafspraken zoals eventuele ontslagvergoeding en uitkeringen.
 • Afspraken over de einddatum van de arbeidsovereenkomst en een (fictieve) opzegtermijn.
 • Afspraken over de eindafrekening en optioneel de finale kwijting.

Waarom is juiste en volledige vaststellingsovereenkomst belangrijk?

Zeker bij complexere ontslagsituaties waarbij een ontslagvergoeding komt kijken, moet je oppassen. Iedere ontslagsituatie is immers anders en betekent vrijwel altijd maatwerk.

 • Allereerst moet de WW voor de werknemer veilig worden gesteld. Met een WW-veilige vaststellingsovereenkomst komt de werknemer normaliter in aanmerking voor een WW-uitkering. Wij zorgen voor een duidelijke formulering waardoor de WW-aanvraag een formaliteit is.
 • Wij bouwen juridische zekerheden in de overeenkomst (zoals afspraken bij onverhoopte ziekmelding, afspraken over accepteren ander werk en eventuele fictieve opzegtermijn.
 • Wij zorgen voor duidelijke formulering over vrijstelling c.q. doorwerken, verrekening van verloftegoed, inleveren van bedrijfseigendommen etc.
 • Wij adviseren over (fictieve) opzegtermijn, verrekening van openstaande bedragen (zoals openstaand verlof, vakantiegeld, leningen etc.).
 • Onze overeenkomsten zijn 100% WWZ-proof en aangepast aan het nieuwe ontslagrecht. Zo staat de bedenktijd standaard vermeld in de overeenkomst.
 • De vaststellingsovereenkomst is begrijpbaar en duidelijk voor zowel werknemer als werkgever. Al onze contracten worden zeer zorgvuldig opgesteld en zijn maatwerk.

De basis voorbeeld vaststellingsovereenkomst voorziet alleen in de wettelijke eisen. Als je zelf op zoek gaat naar een uitgebreidere versie op het internet, vind je zeker nog een ander voorbeeld vaststellingsovereenkomst. Je hebt echter geen zekerheid of deze juist en volledig is, laat staan actueel.​ 

Tips voor controle
 • Controleer bijvoorbeeld allereerst of de bedenktijd in de overeenkomst is opgenomen.
 • Ga je deze voorbeeld vaststellingsovereenkomst samenvoegen met een ander voorbeeld vaststellingsovereenkomst (knippen en plakken)? Zorg er voor dat je deze overeenkomst zo eenduidig en transparant mogelijk opstelt, zodat er achteraf geen discussie is over wat nu precies bedoelt wordt en nog erger.. dat je iets bent vergeten. Maakt de werknemer er een zaak van? Grote kans dat je achteraf bakzeil haalt en alsnog de vergeten vakantieuren, opties of bonus moet nabetalen. 
 • Komen jij en je werknemer geen goede formulering van de vertrekreden overeen? Pas op als jezelf iets in elkaar zet. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst is er (doorgaans) geen weg meer terug, zodat een werknemer zijn rechten en kansen op een WW-uitkering verspeelt met alle nare gevolgen van dien. Denk aan de situatie dat de werknemer jou financieel aansprakelijk stelt voor het mislopen van een WW-uitkering. 
​Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Al voor € 129,- loopt een specialist de uitgebreide vaststellingsovereenkomst telefonisch met je door op 20 extra  punten en krijg je een juiste, volledige en actuele vaststellingsovereenkomst in Word en PDF per mail toegezonden. Lees onderaan deze pagina de andere mogelijkheden waarmee wij je van dienst kunnen zijn met een vaststellingsovereenkomst.

De 20 extra punten uit de uitgebreide overeenkomst

Onderstaande punten mis je als je de standaard voorbeeld vaststellingsovereenkomst gebruikt:

 • Duidelijke en ww-veilige formulering bij disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, vertouwensbreuk etc.
 • Afspraken over volledig of gedeeltelijk doorwerken met verrekening vakantiedagen of vrijstelling.
 • Uitsluiten risico van fictieve opzegtermijn en eventueel ontslag met dringende reden na ondertekening.
 • Herinnering, aanscherping of matiging van geheimhoudings-, concurrentie, relatiebeding, boetebeding, anti-ronselbeding etc.
 • Afspraken over het eerder aanvaarden andere baan.
 • Afspraken over arbeidsongeschiktheid voor en 28 dagen na einde dienstverband.
 • In goede staat inleveren bedrijfsmiddelen, leaseauto etc.
 • Kosten rechtsbijstand (advocaat of rechtsbijstandverzekering).
 • Afspraken bij onverhoopt voortijdig overlijden van de werknemer.
 • Overnemen van bedrijfseigendommen en meenemen van telefoonnummer.
 • Studiekostenbeding.
 • Pensioenverplichting werkgever.
 • Wijze van afscheid en getuigschrift.
 • Hersteldmelding (bijvoorbeeld bij arbeidsconflict).Wij helpen bij ontslag

Een advocaat of jurist is niet noodzakelijk bij een ontslagtraject. De Personeelsman heeft specialisten die helpen het ontslag goed te laten verlopen en betaalbaar te houden. 

voorbeeld vaststellingsovereenkomst
Voorbeeld vaststellingsovereenkomst / bijgewerkt op 10 mei 2016