Werknemer ontslaan – tips & trucs

Werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkheden.

1. De werknemer neemt zelf ontslag

Dit is de meest makkelijke vorm van uitdiensttreding. Je hebt te maken met een opzegtermijn waar jij en je werknemer zich normaliter aan moeten houden. Wil jij of je werknemer dit niet, dan is er mogelijk sprake van een (gefixeerde) schadevergoeding.

Let op: een werknemer kan ​in een specifieke situatie ​terugkomen op zijn ​besluit om het dienstverband zelf te beëindigen. ​

2. Je beëindigt de tijdelijke arbeidsovereenkomst

De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Dat betekent dat deze na de afgesproken termijn vanzelf eindigt zonder dat je deze hoeft op te zeggen.

​Je ​laat ​de werknemer ​minimaal één maand voor de afloop van ​zijn contract laten weten of je ​verleng​t of niet. ​Laat je helemaal niets weten, ​dan wordt het contract stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd ​of omgezet naar onbepaalde tijd. Beëindig je het contract alsnog in de maand voor het einde van het contract? ​Dan ben je gehouden om een ​​schadevergoeding aan de werknemer te betalen van maximaal een maandsalaris​. ​

Ook dien je ​een transitievergoeding te betalen als je de arbeidsovereenkomst niet verlengt. Deze vergoeding ​bereken je vanaf de eerste dag van het dienstverband.

3. Je komt samen een ontslag met wederzijds goedvinden overeen

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden mag je samen met je medewerker (buiten de wet om) afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Je mag dus samen bepalen wat je wel en wat je niet wilt opnemen in een vaststellingsovereenkomst. Je bent niet afhankelijk van de beslissing van het UWV of de kantonrechter.

​Een werknemer kan zijn ‘ja-woord’ tegen een afgesproken regeling binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, ​intrekken. Deze intrekmogelijkheid duurt zelfs drie weken als je deze mogelijkheid op herroepping niet hebt vermeld in de vaststellingsovereenkomst.

4. Werknemer ontslaan met een reden

Je kunt niet zo maar een werknemer ontslaan. Je moet je houden aan de wettelijke opzegverboden die onder mee gelden voor zieke en zwangere werknemers. Uitzonderingen zijn een ontslag in proeftijd (met een geldig proeftijdbeding) of een ontslag op staande voet (de meest risicovolle manier van ontslag). Er geldt dan geen opzegbeding.

In alle andere gevallen moet je bij een werknemer ontslaan het ontslag aannemelijk zien te maken via een ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV​.

Via UWV:
Via de kantonrechter:

Meer weten en tips bij werknemer ontslaan?

Werknemer ontslaan / tips & trucs / 26 juli 2015