Bedenktijd vaststellingsovereenkomst

Bedenktijd vaststellingsovereenkomst

Wat als je met een werknemer afspraken hebt gemaakt over zijn ontslag en hij opeens begint over bedenktijd vaststellingsovereenkomst? Of nog erger? Hij krabbelt terug?

In het oude ontslagrecht was deze bedenktermijn zes maanden en hoefde je deze niet expliciet in de overeenkomst te vermelden. Een beetje handige advocaat kon toen al snel aangeven dan zijn cliënt labiel was op het moment van ondertekening en jij mocht de werknemer weer terug in dienst nemen. Je wist als werkgever vaak niet waar je aan toe was.

Door de Wet Werk & Zekerheid ​is er nu de wettelijke bedenktermijn. Dit geeft binnen 2 of 3 weken duidelijkheid of een werknemer werkelijk akkoord gaat met zijn ontslag.

Bedenktijd vaststellingsovereenkomst: twee weken of toch drie?

Het is nu per 1 juli 2015 bij wet zo geregeld dat de werknemer binnen twee weken terug mag komen op zijn getekende vaststellingsovereenkomst. Als je de werknemer niet hebt gewezen op de mogelijkheid dat hij de instemming kan herroepen, dan is deze termijn drie weken (!)

Wanneer gaat de bedenktijd nu precies in?

De wet is duidelijk:

  • vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, begint de bedenktermijn te lopen;
  • de vaststellingsovereenkomst kan alleen schriftelijk tot stand komen.

Een uitspraak van de rechtbank uit Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:996) heeft inmiddels tot nodige discussies geleid. Er was per mail akkoord gegeven door (de gemachtigden van) partijen. Dit is immers ook ‘schriftelijk’. De kantonrechter oordeelde dat bij de ondertekening van de medewerker (een week later) de bedenktermijn begon te lopen. Meer weten over deze en andere opmerkelijke uitspraken? Lees de vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever

Wat als de medewerker zich bedenkt?

Een werknemer kan zich maar één keer in de zes maanden beroepen op deze bedenktermijn. Dit betekent dat je, als je na een beroep op de bedenktermijn een nieuwe vaststellingsovereenkomst met die werknemer sluit, meteen zekerheid hebt. De werknemer mag namelijk niet opnieuw terugkomen op zijn besluit om deze nieuwe overeenkomst te tekenen. De twee weken bedenktermijn zijn dus maar één keer van toepassing in een periode van zes maanden.

​​Meer weten hoe je een vaststellingsovereenkomst afsluit?

Lees het stappenplan ontslag met wederzijds goedvinden voor meer tips. Ook kun je gebruik maken van een specialist die je helpt dit ontslag voor te bereiden of zelfs het gesprek te voeren. Ook maakt hij de vaststellingsovereenkomst voor je op en sta je niet voor onverwachte verrassingen.

Bedenktijd vaststellingsovereenkomst / bijgewerkt 10 mei 2016