Hoe werkt de ketenregeling?

Huidige ketenregeling (per 1 juli 2015 tot ????)

Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige ketenregeling:

 • 3 contracten zijn mogelijk binnen een tijdelijk dienstverband; een vierde contract betekent automatisch recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • 2 jaar of langer één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geven ook recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt waarschijnlijk aangepast naar drie jaar;
 • 6 maanden is de tijd die nodig is om te ‘resetten’ en die de werknemer uit dienst moet zijn geweest. Hiermee kan de werknemer een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd starten.

Voorgestelde aanpassingen ketenregeling

In april 2018 is het wetsvoorstel WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingediend. Het voornemen is om de keterregeling te verlengen van 2 naar 3 jaar. Daarmee geldt dezelfde duur als van voor 1 juli 2015. Tot dat moment was het (ook) mogelijk om binnen een tijdbestek van 3 jaar 1 of meerdere arbeidsovereenkomsten af te sluiten.

Ook ontstaat de mogelijkheid om bij cao de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden als het gaat om terugkerend tijdelijk werk. Een uitzondering geldt voor invalkrachten in primair onderwijs die een leerkracht vervangen wegens ziekte. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe wet WAB in zal gaan.

De verschillen in de huidige en voorgestelde ketenregeling

ketenregeling

Wanneer is er geen sprake van een ketenregeling?

Er is een aantal situaties waarin regels voor het verkrijgen van een vast contract niet gelden, namelijk:

 • bij tijdelijke contracten die worden gesloten onder een cao die afwijkt van de ketenregeling. Bijvoorbeeld bij een uitzend- of payrollovereenkomst of bij seizoenswerk;
 • bij indiensttreding van een AOW-er;
 • voor één tijdelijk contract dat is afgesloten voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar (en dus het maximum van 2 jaar overschrijdt) . Hieruit volgt een vast contract bij verlenging;
 • voor tijdelijke contracten van minderjarige werknemers die niet meer dan 12 uur per week werken;
 • bij tijdelijke contracten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (wet BOL);
 • voor bestuurders van rechtspersonen kan bij overeenkomst worden afgeweken van de ketenregeling.

Hoe werkt de 7+8+8 regel binnen de huidige ketenregeling?

Voorkom als werkgever dat je een onnodige transitievergoeding moet betalen. Zeker als je niet 100% overtuigd bent van een vast contract. Vermijd in dat geval een dienstverband van twee jaar of langer. Houd daarbij rekening met de keten van tijdelijke contracten. Gebruik de 7 + 8 + 8 regel waardoor je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Niettemin binnen de huidige wetgeving.

 • Let op: deze mogelijkheid is nog voor beperkte tijd mogelijk. Door het wetsvoorstel WAB voor verruiming van de ketenregeling van 2 naar 3 jaar gaat deze 7+8+8 regeling niet langer op. Een ander wetsvoorstel is om ook de opbouw van de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband in te laten gaan (zelfs al bij een eventuele proeftijd). Je bent in dat geval als werkgever in principe een vergoeding verschuldigd aan de werknemer als je zelf het (tijdelijke) dienstverband van de medewerker beëindigt.

Maar, wat is de 7+8+8 regel precies? Je biedt je nieuwe werknemer in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van zeven maanden. Voldoet de werknemer? Dan kun je nog een tweede en een derde contract voor acht maanden aanbieden. Een maand voor de afloop van het derde contract laat je de werknemer weten of hij/zij wel of geen vast dienstverband krijgt. Kortom, met de 7+8+8 regel neem je minder risico.

De 7+8+8 regel binnen de huidige ketenregeling heeft drie voordelen:

 • Je mag in de eerste arbeidsovereenkomst van 7 maanden gewoon een proeftijd opnemen. De proeftijd is namelijk niet meer toegestaan in een eerste tijdelijke contract van 6 maanden of minder. Door het eerste tijdelijke contract 7 maanden te laten duren, kun je de eerste maand gebruiken om het functioneren van de werknemer te beoordelen. Functioneert de werknemer niet naar naar behoren, dan kun je de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen.
 • De 3 tijdelijke contracten duren in totaal 23 maanden waardoor je optimaal van de flexibele mogelijkheden gebruikt maakt. Je moet nu onder de huidige regels een werknemer na 3 contracten of 2 jaar (wat er eerder komt) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Met de 7+8+8 regel stel je een vast contract nog even uit.
 • Je hoeft nu de werknemer geen transitievergoeding te betalen als je na het derde contract besluit de samenwerking te beëindigen. Deze vergoeding betaal je namelijk wel bij een dienstverband dat twee jaar of langer duurt. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat je de werknemer zo lang mogelijk in dienst kunt houden, zonder dat je hem na afloop van het derde contract een transitievergoeding hoeft te betalen.
 • Vergeet niet tijdig om schriftelijk aan de werknemer te bevestigen of je het contract verlengt of niet (de zgn. aanzegverplichting). 

De ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling is ook van toepassing bij opvolgend werkgeverschap. Dit geldt als een werknemer, die al langer bij een bepaald bedrijf werkt, vervolgens via een andere werkgever in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf doorwerkt en geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd.

Hiervan is sprake als de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met bijvoorbeeld de inlener of met een andere werkgever binnen een concern voor (nagenoeg) dezelfde arbeid, die van de werknemer dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist.

Ook bij overname of faillissementen is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Realiseer je dat de duur van de dienstverbanden van de werknemers die je zou willen meenemen bij een failliete onderneming, meetelt bij een doorstart of overname.

 • Start een werknemerscarrousel met ‘bevriende’ concurrenten zonder dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Na 2 jaar kun je goede werknemers waarvan je het vervelend vindt dat ze op straat komen te staan uitwisselen met zakelijke relaties. Denk aan functies waarbij geen gevoelige bedrijfsinformatie wordt gedeeld zoals catering medewerkers en timmermannen. Na twee jaar ervaring bij een concullega kun je ze zelf weer (tijdelijk) in dienst nemen.

Per wanneer wijziging in de ketenregeling

Tenslotte staat er de komende tijd het één en ander te gebeuren met de ketenregeling als gevolg van het wetsvoorstel WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Abonneer je gratis op onze tips & actualiteiten en ontvang automatisch een bericht zodra er meer bekend is over deze nieuwe wet.

Hoe werkt de ketenregeling / bijgewerkt 12 april 2018