Tips om de aanzegtermijn te omzeilen

Wanneer was er ook al weer sprake van de aanzegplicht?

Soort arbeidsovereenkomst

Aanzegtermijn?

Bepaalde tijd korter dan zes maanden

Nee

Bepaalde tijd zonder einddatum (project of klus)

Nee

Bepaalde tijd zes maanden of langer

Ja

Twee tips hoe je de aanzegplicht voorkomt

1. Kortere arbeidscontracten afspreken

Een eerste oplossing is dat je gebruik maakt van een keten van tijdelijke contracten korter dan zes maanden. Het nadeel daarvan is dat je niet optimaal gebruik maakt van de maximale termijn van 24 maanden. Je laat daarbij de werknemer in onzekerheid wat ook een negatieve werking kan hebben op zijn werk. Een ander nadeel is dat je bij het eerste contract van bijvoorbeeld vijf en een halve maand geen proeftijd kunt hanteren.

2. Neem in de arbeidsovereenkomst een artikel “aanzegging bij voorbaat” op.

Dit artikel werkt over het algemeen naar behoren als je de arbeidsovereenkomst niet verlengd. Door een bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat je de overeenkomst niet verlengt, voldoe je aan de aanzegverplichting en staat het je vrij om eventueel later op deze bepaling terug te komen en de arbeidsovereenkomst toch te verlengen.

Maar let op de risico’s bij stilzwijgende verlenging. Als je de tijdelijke arbeidsovereenkomst namelijk “stilzwijgend” verlengt, neem je het risico dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat als de totale periode van tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode langer dan twee jaar beslaat. Immers, als je niets laat weten, dan geldt dat de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voorgezet voor dezelfde tijd (maximaal een jaar) onder dezelfde voorwaarden.

Ook neem je het risico dat er bij de werknemer een vertrouwen ontstaat dat verlenging toch mogelijk is. Denk aan een situatie waarin de werknemer bij de eerdere twee verlengingen niets heeft gehoord en een paar dagen voor het einde van zijn derde contract (is dus binnen de aanzegtermijn) te horen krijg dat de aanzegging “bij voorbaat” nu wel geldt en hij geen vierde contract (=onbepaalde tijd) krijgt waardoor hij geen aanspraak maakt op vergoeding.

Het advies is om naast het opnemen van de “aanzegging bij voorbaat” ook voor alle zekerheid schriftelijk aan te zeggen bij verlenging. Geef dan meteen aan onder welke voorwaarden en voor welke periode.

Goed werkgeverschap

Het werkt het best als je je houdt aan de aanzegtermijn. Je toont goed werkgeverschap als je tijdig zoals het hoort met jouw werknemers overlegt over beëindiging of verlenging. Noteer de datum in je agenda. Helaas voorkomt dit niet dat bepaalde werknemers zich direct ziek melden na de mededeling dat er niet verlengd wordt. Je kunt dan per geval afwegen of je wel of niet aanzegt en welk risico je hierbij loopt.