Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door de website te bezoeken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de privacy- en cookie regeling.

​Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.personeelsman.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

De Personeelsman richt zich enkel op zakelijke gebruikers (B2B). Alleen natuurlijke personen in Nederland die de website voor zakelijke doeleinden gebruiken hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website of om van de website:
- geautomatiseerd te bezoeken;
- te hacken en botnetwerken te gebruiken;
- inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen;
- verkregen producten via de website te gebruiken anders dan voor eigen gebruik;
- zich voor te doen als iemand anders en persoonsgegevens (bijv. e-mail adres) van de ander te misbruiken

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat De Personeelsman zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website en de daarop aangeboden producten zoals tools en e-books, kan Personeelsman niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Personeelsman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt eveneens geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

De Personeelsman behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zonder schriftelijke toestemming van De Personeelsman is het de gebruiker niet toegestaan de volledige website ojavascript:void(0)f delen ervan en/of de producten (of delen hieruit) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Privacy & cookie regeling

Als eigenaar van De Personeelsman respecteer ik de AVG wetgeving welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De gegevens en informatie die je als bezoeker of als (mogelijk toekomstige) klant aan De Personeelsman verstrekt, zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren en gebruiken. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. Lees meer over onze privacy- en cookie regeling.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen in deze disclaimer

De Personeelsman behoudt te allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De datum van inwerkingtreding vind je onderaan deze disclaimer.

Vragen en contactgegevens

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er onvolkomenheden in de informatie voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan stelt De Personeelsman het bijzonder op prijs als je ons hierop attendeert via info@personeelsman.nl. Ook als je vragen hebt over deze disclaimer, kun je contact opnemen met hetzelfde e-mailadres tenzij het een vraag betreft over de privacy- en cookie regeling. In dat geval kun je mailen naar privacy@personeelsman.nl.

De Personeelsman behoudt te allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De datum van inwerkingtreding vind je onderaan deze disclaimer.

De Personeelsman vertegenwoordigd door Rob van Dongen (eigenaar)​
Forum 26
3995 ZH  HOUTEN
KvK 61582557

Telefoon: 030 - 636 59 56

Email: info@personeelsman.nl of privacy@personeelsman.nl

Versie

Deze disclaimer is opgesteld op 17 mei 2018 en per die datum in werking getreden.