Privacy- en cookie regeling

Algemeen

​De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.personeelsman.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze privacy- en cookie regeling.

Voor de AVG (privacywet) zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.​

Wat zijn de belangrijkste zaken die je moet weten.....

 • ​De Personeelsman richt zich enkel op zakelijke gebruikers (B2B);
 • De Personeelsman is transparant over welke gegevens worden gebruikt;
 • De Personeelsman deelt jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden;
 • je hebt het recht om in te zien hoe we jouw data gebruiken en deze aan te vullen of te wijzigen;
 • je hebt het recht op het volledig wissen van jouw persoonlijke gegevens en data;
 • jouw persoonlijke gegevens zijn bij de Personeelsman goed beschermd.

Gebruik website

​De Personeelsman richt zich enkel op zakelijke gebruikers (B2B). Alleen natuurlijke personen in Nederland die de website voor zakelijke doeleinden gebruiken hebben recht op toegang tot de website. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website of om van de website:

 • ​geautomatiseerd te bezoeken;
 • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
 • inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen;
 • verkregen producten via de website te gebruiken anders dan voor eigen gebruik;
 • zich voor te doen als iemand anders en persoonsgegevens (bijv. e-mail adres) van de ander te misbruiken.

Privacy en cookies

Als eigenaar van De Personeelsman respecteer ik de AVG wetgeving welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De gegevens en informatie die je als bezoeker of als (mogelijk toekomstige) klant aan De Personeelsman verstrekt, zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren en gebruiken. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Om welke gegevens gaat het?

De Personeelsman vraagt als verwerkersverantwoordelijke alleen om noodzakelijke persoonsgegevens. Wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor:

 • het downloaden van een tool of e-book;
 • een groeps- of één op één sessie;
 • een training;
 • het stellen van een vraag;
 • een aankoop van de webshop;
 • een verzoek voor een offerte;

word je gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk als verwerkingsverantwoordelijke alleen de gegevens die je zelf aan De Personeelsman verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • e-mailadres (zakelijk);
 • bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, postcode en plaatsnaam, kvk- en btw nummer;
 • voor- en achternaam;
 • functie;
 • telefoonnummer (zakelijk);
 • IP adres

Waar gebruikt De Personeelsman jouw gegevens voor?

De Personeelsman zal nooit de persoonsgegevens van onze bezoekers, of (mogelijk toekomstige) klanten uitlenen, verhuren, verkopen of op één of andere wijze openbaar maken. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • commerciële (e-mail marketing) doeleinden: je e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven;
 • ​statistische/analytische doeleinden: je IP adres (via Google Analytics cookies) wordt gebruikt om de dienstverlening, producten en website te verbeteren;
 • contactdoeleinden: je gegevens die je achterlaat op ons contactformulier zoals e-mailadres, bedrijfsnaam, voornaam en telefoonnummer worden louter gebruikt om contact met elkaar te hebben. Dit geldt ook voor het chat contact via Zendesk waarbij in beginsel je IP adres en je voornaam worden gebruikt, tenzij je zelf meer gegevens wilt delen (is niet verplicht);
 • offerte-/facturatiedoeleinden: alle relevante gegevens van jou als (mogelijk toekomstige) klant om een offerte of factuur te maken worden enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. De contactgegevens en facturen worden opgeslagen in het boekhoudprogramma Acumulus en in Outlook;
 • voor klanttevredenheidsdoeleinden: na een betaalde of kosteloze afname van een dienst of product kan je e-mailadres en voornaam worden gebruikt om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek om hiermee onze klanttevredenheid te verbeteren; deelname is niet verplicht.

Waar worden jouw gegevens bewaard?

De Personeelsman handelt als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Als wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken gaat De Personeelsman altijd uit van ondubbelzinnige toestemming, tenzij je nadrukkelijk anders verklaart.

De Personeelsman heeft op 15 mei 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Er worden in beperkte mate Google Analyticscookies gebruikt voor louter analytische en statistische doeleinden. De informatie is zo goed als mogelijk geanonimiseerd. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google Analytics (geen van de opties zijn aangevinkt). Zo wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Jouw IP adres wordt niet door mij gebruikt en ik kan/zal je niet persoonlijk herleiden. Lees meer over het privacybeleid van Google.

Verder heeft de Personeelsman op 15 mei 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp voor van het versturen van nieuwsbrieven. Ook maakt De Personeelsman gebruik van het chatprogramma Zendesk. Voor beide geldt dat je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mail- of chatsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp en Zendesk. Deze servers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat jouw gegevens aldaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Lees meer over het privacybeleid van MailChimp en van Zendesk.

Tenslotte maakt De Personeelsman gebruik van het boekhoudprogramma Acumulus. Lees meer over de privacyverklaring van Acumulus.

Op Personeelsman.nl vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Personeelsman.nl om. Deze externe websites kunnen gebruik maken van cookies. Dit gaat buiten de Personeelsman om en verwijs je naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.​

Hoe schakel ik de cookies uit of verwijder ik deze?

Je kunt cookies via je browserinstellingen uitschakelen of verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari etc.) om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Ook kun je de website Your Online Choises raadplegen. Your Online Choices is een Europees initiatief van IAB Europe. Het is een extra service voor consumenten waarmee ze hun online privacy kunnen instellen.​

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, tenzij er sprake is van wettelijke noodzaak (zoals bij facturatie). Als jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 2 werkdagen uit het mailsysteem worden verwijden.​

Aankopen via webshop

Bij een (voorgenomen) betaling voor een product of dienst via De Personeelsman.nl word je voor de transactie verwezen naar de website van Mollie door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer of Ideal gegevens) zijn voor mij niet toegankelijk. Lees meer over de privacyverklaring van Mollie.​

Recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. Dit kan bij voorkeur direct via de link onderaan de nieuwsbrief aanklikken of door anders contact op te nemen met privacy@personeelsman.nl. Wij nemen dan het verzoek in behandeling. Je persoonsgegevens worden daarna direct uit onze bestanden verwijderd en niet bewaard, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht (bijv. bij facturatie). Het intrekken van deze toestemming doet in beginsel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook altijd het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je via privacy@personeelsman.nl een verzoek indienen. Als jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je mij via hetzelfde mailadres verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.​

Als je informatie (bijv. onze nieuwsbrief of een download) ontvangt waar je niet zelf om verzocht hebt, dan vragen wij jou om per omgaande contact op te nemen met privacy@personeelsman.nl. Er is dan mogelijk sprake van misbruik van jouw persoonsgegevens door iemand anders die zich voordoet onder jouw identiteit. Wij nemen dan maatregelingen met als doel dit in de toekomst te voorkomen.​

Ik zal verzoeken zo snel als mogelijk, bij voorkeur binnen een week met een maximum van vier weken in behandeling nemen en proberen af te handelen, tenzij er sprake is van overmacht.​

Ik stel het op prijs als je de klacht eerst meldt via privacy@personeelsman.nl. Ik los jouw klacht zo snel als mogelijk op. Je bent als bezoeker of als (mogelijk toekomstige) klant ook gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent jouw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.​

Wijzigingen in deze regeling

De Personeelsman behoudt te allen tijde het recht deze regeling te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De datum van inwerkingtreding vind je onderaan deze regeling.

Vragen en contactgegevens

Als je vragen hebt over onze privacy & cookie regeling, dan kun je contact opnemen met:

De Personeelsman, vertegenwoordigd door Rob van Dongen

Forum 26

3995 ZH  HOUTEN

Kvk: 61582557​

Telefoon: 030 – 636 59 56​

e-mail: privacy@personeelsman.nl

Versie

Deze regeling is opgesteld op 17 mei 2018 en per die datum in werking getreden.