Aangekondigde reparaties Wet Werk en Zekerheid

Reparaties Wet werk en zekerheid

De eerste reparaties Wet werk en zekerheid zijn eind april 2016 door Minister Asscher aangekondigd. De verplichte wachttermijn van 6 maanden tussen twee tijdelijke contracten wordt voor bepaalde sectoren aangepast. Er komt een tijdelijke oplossing voor werkgevers die het loon bij ziekte niet kunnen doorbetalen. De derde en vierde wijziging is dat het minimum (jeugd)loon omhoog gaat. Deze maatregelen zijn afgestemd met vakbonden en werkgevers en worden deels in cao’s verwerkt. Goed nieuws? Laten we het hopen!

Reparaties Wet werk en Zekerheid
1. Wachttermijn van 6 naar 3 maanden

Voor sectoren met veel seizoensarbeid wordt de wachttermijn tussen 2 contracten aangepast van 6 naar 3 maanden als sociale partners dat vastleggen in de cao.

2. Stukloon wordt minimumloon

Pakketbezorgers en andere werknemers die werken op basis van stukloon verdienen vaak onder het minimumloon. Minister Asscher heeft aangekondigd dat stukloners ten minste het minimumloon moeten kunnen verdienen.

3. Minimumloon gaat omhoog​

Het plan is om de leeftijdsgrens van het minimumjeugdloon in stappen te verlagen van 23 tot 21 jaar. Daardoor krijgen straks jonge werknemers eerder een volwaardig (minimum) loon. Daarnaast zal het minimum jeugdloon voor jongeren tot 21 jaar worden verhoogd.​

4. Tegemoetkoming doorbetaling bij ziekte​

Voor kleine werkgevers is de verplichte 2 jaar doorbetaling bij ziekte soms de mokerslag voor het bedrijf. Kleine werkgevers zijn daardoor terughoudend met het aannemen van personeel in loondienst. Er komen tussentijdse tijdelijke maatregelen die de grootste problemen moeten oplossen. Welke dit precies zijn wordt later bekend gemaakt.

De eerste aanpassing is dat werknemers die langdurig ziek zijn, en aanspraak willen maken op een transitievergoeding nu gecompenseerd worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Om dit te bekostigen zal een verhoging van de (uniforme) premie worden doorgevoerd.

Meer weten?

Lees de informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

reparaties werk en zekerheid / bewerkt op 13 mei 2016