Arbeidsovereenkomst opstellen met telefonische hulp van specialist

 99,00 (excl. btw)

Artikelnummer: OOV1 Categorieƫn: ,

Beschrijving

Een arbeidsovereenkomst opstellen doe je niet iedere dag. Vergeet je niets? Nog belangrijker: is deze nog wel actueel?

Een arbeidsovereenkomst stel je op bij indiensttreding, een verlenging of functiewijziging. Een andere vaakgebruikte term hiervoor is arbeidscontract. Het is een overeenkomst waarbij je samen met de werknemer afspraken maakt over de invulling van de functie, het type dienstverband, de arbeidsvoorwaarden en juridische zekerheden (zoals bedingen en wat bij arbeidsongeschiktheid).

Waar kun je bij een arbeidsovereenkomst opstellen uit kiezen:
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met einddatum);
 • arbeidsovereenkomst voor duur van een project of klus;
 • arbeidsovereenkomst voor vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof;
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij een arbeidsovereenkomst opstellen zijn er zaken die wettelijk verplicht zijn of die optioneel zijn.

Wettelijk verplicht:
 • de naam en woonplaats van de werkgever en werknemer;
 • de plaats(en) waar de werknemer werkt;
 • de functie van de werknemer en/of de aard van de werkzaamheden;
 • de datum waarop de werknemer in dienst treedt;
 • als de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • de arbeidsduur per dag of per week;
 • het loon en wanneer dat uitbetaald wordt (tenminste het wettelijk minimum loon);
 • de hoogte van het vakantiegeld;
 • het aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de aanspraak op vakantiedagen (bij oproepkrachten);
 • de duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn;
 • de duur van de eventuele proeftijd;
 • de CAO, als die van toepassing is
 • de pensioenregeling, als die van toepassing is.
Optioneel (30 punten):
 • redelijke voorstellen van jou als werkgever voor tijdelijke uitoefening andere werkzaamheden door werknemer;
 • flexibele inzet binnen straal van .. km. vanaf standplaats;
 • eventueel vanuit huis werken;
 • werktijden;
 • overwerk (wel of niet inbegrepen in salaris);
 • Overige arbeidsvoorwaarden zoals bonus, 13e maand, winstuitkering, provisie etc.
 • bedrijfsmiddelen;
 • reiskostenvergoeding;
 • onkostenvergoeding;
 • studiekostenbeding;
 • pensioen;
 • ziektekosten;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • re-integratie einde dienstverband;
 • concurrentiebeding (WWZ-proof bij tijdelijke contracten);
 • relatiebeding;
 • verbod nevenwerkzaamheden;
 • geheimhoudingsbeding;
 • giften;
 • documenten;
 • auteursrecht en intellectueel eigendom;
 • boetebebeding;
 • schorsing;
 • wijziging arbeidsovereenkomst;
 • tussentijds opzegbeding;
 • toepasselijk recht, geschillen en slotbepaling

Waarom is het belangrijk om een juiste en volledige overeenkomst op te stellen:
 • Met een 100% WWZ-proof arbeidsovereenkomst maak je gebruik van de flexibiliteiten die deze wet aan jou als werkgever biedt.
 • Wij bouwen juridische zekerheden in de overeenkomst (zoals proeftijd, aanzegperiode, afspraken bij ziekmelding, overwerk, bedrijfsmiddelen etc.)
 • Wij zorgen voor duidelijke formulering over arbeidsvoorwaarden, overwerk, verlof etc.
 • Wij adviseren over opzegtermijn en hoe om te gaan met bedingen (zoals geheimhouding, non-concurrentie en relatiebeding)
 • De arbeidsovereenkomst is begrijpbaar en duidelijk voor zowel werknemer als werkgever. Al onze contracten worden zeer zorgvuldig opgesteld en zijn maatwerk.
 • Tevredenheidsgarantie: wij passen net zo lang aan totdat je tevreden bent
De werkwijze in vier stappen
 1. Je vult bij het afrekenen je bedrijfsgegevens en telefoonnummer in en betaalt met Ideal.
 2. Na ontvangst van de betaling nemen wij snel contact op voor een telefonische intake (duur 15 tot max. 30 minuten). Wij geven daarbij ook advies wat je juist wel of niet moet opnemen in de overeenkomst.
 3. Je ontvangt snel een concept en wij lopen dit telefonisch samen door en lichten puntgewijs de overeenkomst toe.
 4. Na eventuele aanpassing stellen wij samen de overeenkomst vast. Je ontvangt de overeenkomst in een Word document en kunt dit zelf of anders in overleg nog wijzigen.

Arbeidsovereenkomst opstellen > arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd > arbeidsovereenkomst bepaalde tijd > arbeidsovereenkomst project > arbeidsovereenkomst vervanging ziekte zwangerschap
Laat dit door een specialist doen. Uitgebreide arbeidsovereenkomst opstellen met keuze uit 20+ punten.