Bevestiging eerste schriftelijke waarschuwing

 7,95 (excl. btw)

Artikelnummer: OB26 Categorieën: ,

Beschrijving

Met hulp van deze tool bespaar je tijd om een schriftelijke waarschuwing op te stellen voor een werknemer die zich heeft misdragen op het werk of regels heeft overtreden.

Met deze brief bouw je een dossier op tegen de werknemer. Dit is noodzakelijk om later over te kunnen gaan tot stopzetting van de loondoorbetaling of ontslag. Je wijst de werknemer erop dat een eventueel volgende overtreding consequenties kan hebben voor zijn beoordeling en hiermee zijn toekomstige salarisverhogingen.

Mochten er meerdere waarschuwingen volgen, dan is de kans groot dat je een ontslagprocedure door disfunctioneren of door verwijtbaar gedrag moet opstarten. Je behoort dan aan te tonen dat je er (tevergeefs) alles aan hebt gedaan om de medewerker beter te laten functioneren of in het gareel te laten lopen.

De kans is groot dat de medewerker zijn ontslag aanvecht bij de rechter. Je moet dan over een ontslagdossier beschikken dat voldoet aan de toetsingsregels, anders loop je het risico dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt.

Wanneer gebruik je deze schriftelijke waarschuwing?

Bij het nemen van passende maatregelen. Meer weten? Lees het stappenplan sanctietraject.

Waar moet je (extra) op letten bij gebruik?
  • Dit voorbeeld is een hulpmiddel voor de opmaak van een schriftelijke waarschuwing. Iedere situatie is verschillend en betekent vrijwel altijd maatwerk.
  • In de CAO, personeelsregeling of individuele arbeidsovereenkomst kunnen specifieke afspraken opgenomen zijn over disciplinaire maatregelen, ontslag, overplaatsing, demotie, tussentijdse aanpassing van arbeidsvoorwaarden, verbetertrajecten etc. Controleer daarom altijd in een vroeg stadium of jouw voorgenomen maatregelen in lijn zijn met deze specifieke afspraken.
  • Laat de medewerker de schriftelijke waarschuwing tekenen voor gezien. Wil hij dit niet? Verstuur dan de brief aangetekend eventueel voorzien van een begeleidende brief waarin je de medewerker wijst het niet willen tekenen.
  • Hou je aan alle voorwaarden van het ontslag. Zie het e-book voor een toelichting wanneer en waarvoor je dit product gebruikt.
  • Bewaar altijd een kopie van de schriftelijke waarschuwing in het (digitale) personeelsdossier van de werknemer.
  • Schakel een specialist in als je twijfelt over tenminste één van bovenstaande punten.
Deze personeelstool is ook verkrijgbaar bij:

Voorbeeldbrief / Code OB26 / Versie 1.0. / 1 mei 2015

schriftelijke waarschuwing