Schuldbekentenis voorbeeld

 7,95 (excl. btw)

Artikelnummer: AO1 Categorie:

Beschrijving

Deze tool helpt je om leningen aan je personeel te verstrekken waarover naderhand geen misverstanden ontstaan. Je bent misschien bereid om een voorschot op het vakantiegeld uit te betalen of op een andere manier wat geld te lenen als werknemers het tijdelijk even wat krapper hebben.

Het is zeer verstandig om de lening op papier te zetten. In de toekomst kan de relatie verslechteren en met de schuldbekentenis voorkom je discussie over het wel of niet bestaan van de lening of over afspraken over aflossing, rente, etc.

Bij de schuldbekentenis is in een bijlage een aflossingsschema opgenomen met een rentepercentage. Hierin moet je precies aangeven welk bedrag uiterlijk op welke datum moet zijn betaald en hoe groot hierbij het rentebestanddeel is.

Wanneer gebruik je deze tool?

Als je een werknemer (tijdelijk) geld nodig heeft zoals een voorschot op zijn vakantiegeld. Let wel, je bent niet verplicht een lening te verstrekken.

Waar moet je (extra) op letten bij gebruik?
  • Dit model is een hulpmiddel voor de opmaak van een schuldbekentenis. Iedere situatie is verschillend en betekent vrijwel altijd maatwerk.
  • In de CAO, personeelsregeling of individuele arbeidsovereenkomst kunnen specifieke afspraken opgenomen zijn over leningen. Controleer daarom altijd in een vroeg stadium of jouw voorgenomen maatregelen in lijn zijn met deze specifieke afspraken.
  • Wees duidelijk naar de werknemer in welke gevallen het openstaande bedrag direct opeisbaar is, bijvoorbeeld bij het niet op tijd betalen van rente en aflossing of bij uitdiensttreding.
  • Verstrek voor het aangaan van de lening een kopie van deze bekentenis aan de werknemer.
  • Bewaar altijd een kopie van de brief in het (digitale) personeelsdossier van de werknemer.
  • Schakel een specialist in als je twijfelt over tenminste één van bovenstaande punten.
Deze personeelstool is ook verkrijgbaar bij:
  • Het e-book arbeidsvoorwaarden (in voorbereiding).

​Contract / Code AO1 / versie 1.0 / 1 mei 2015

schuldbekentenis voorbeeld