Tag Archives for " Ziekte "

Pas op voor een verhaalsanctie van het UWV

Heb je een zieke werknemer die tijdens zijn eerste twee ziektejaren uit dienst treedt en zodoende instroomt in de Ziektewet? Heb je niets of weinig gedaan aan zijn re-integratie? Dan bestaat de kans op een verhaalsanctie als blijkt dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht voor de re-integratie.De verhaalsanctie is net als de loonsanctie een sanctie […]

Meer lezen