Tips & trucs verbetertraject bij slecht functioneren werknemer

Wanneer is er sprake van slecht functioneren?

Een verbetertraject voor de werknemer is noodzakelijk als je niet tevreden bent over zijn functioneren. Wanneer de werknemer zijn functie een tijd niet goed uit oefent, terwijl hij daar wel capabel voor zou moeten zijn, dan noem je dat disfunctioneren. Dit is de 'juridische' benaming voor slecht functioneren of onvoldoende functioneren.

De werknemer presteert in jouw ogen onder de maat. Zo mag je van een receptioniste verwachten dat zij beschikt over communicatieve en representatieve kwaliteiten en een manager over leidinggevende kwaliteiten.

Als de werknemer zich één keer of een korte periode schuldig maakt aan slecht functioneren, dan is dit (nog) geen reden om hem te ontslaan. Is dit echter al langere tijd aan de gang, dan is het tijd om actie te ondernemen.

Voorkomen is beter dan genezen...

In het stappenplan ontslag bij disfunctioneren lees je dat een goed ontslagdossier noodzakelijk is. Dit moet voldoen aan eisen die de strenge toets van de kantonrechter doorstaan. Rond de 75% van de in de Rechtspraak gepubliceerde ontbindingsverzoeken werd in 2016 afgewezen omdat de onderbouwing onvoldoende was. Voor 2017 wordt een zelfde percentage verwacht.

Dit betekent dat je de werknemer niet kunt ontslaan wegens slecht functioneren. Deze werknemer blijft in dienst van je bedrijf en je zal dan samen naar een oplossing moeten zoeken. Een ontslag met wederzijds goedvinden ligt voor de hand, maar je zal waarschijnlijk een hoge ontslagvergoeding moeten betalen.

Dit kun je voorkomen door de werknemer bij slecht functioneren een verbetertraject aan te bieden en de juiste stappen te bewandelen. Maak daarbij handig gebruik van de formats voor de gespreksverslagen en de tientallen tips uit het e-book ontslag bij disfunctioneren.

Verbetertraject noodzakelijk bij slecht functioneren

Een belangrijke voorwaarde is dat je de werknemer de gelegenheid hebt gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Dit doe je met een verbetertraject werknemer, waarmee je zorgvuldig moet omgaan en op juiste wijze moet vastleggen in het personeelsdossier.​

Dossieropbouw is in dat geval noodzakelijk. Dossieropbouw bij slecht functioneren is een schriftelijke vastlegging van alles wat je nodig hebt om tot een eventueel toekomstig ontslag te komen. Je bent je aan het voorbereiden op een ontslag door schriftelijke (bewijs) stukken te verzamelen. Lees onze tips of gebruik de checklist voor een snelle start voor dossierbouw.

Als je denkt dat je er al bent na het vertellen wat er allemaal niet goed gaat bij zijn functioneren, dan kom je bedrogen uit. Je kunt niet achterover leunen. Je moet actief met de werknemer aan de slag door hem aanwijzingen te geven wat er niet goed gaat, hoe hij dit kan verbeteren met eventuele scholing.

Ook moeten de arbeidsomstandigheden in orde zijn. Het disfunctioneren mag niet zijn veroorzaakt door ziekte van de werknemer. In het stappenplan verbetertraject lees je hier meer over.  

 • Confronteer de werknemer niet meteen met verbetertraject bij slecht functioneren. Je moet allereerst aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Dit doe je bijvoorbeeld door klachten van klanten, functioneringsgesprekken, schriftelijke waarschuwingen te verzamelen over een periode van tenminste een maand.
 • Probeer te achterhalen wat er aan de hand is met de werknemer. Soms heb je een idee, maar het is goed om hier open over te praten. Neem de werknemer even apart met de deur dicht en vertel dat het momenteel niet goed gaat met het functioneren. Maak er geen formele bedoeling van. Dus geen gespreksvastlegging maar zoek samen naar oplossingen. Uiteraard naar alle redelijkheid. Soms helpt het al om de werknemer een paar dagen vrijaf te geven zodat hij zich kan '' herpakken'.

Feedbackgesprek

Werkt de zachte aanpak van het bespreken van het disfuntioneren niet? Dan is het wellicht tijd voor een feedbackgesprek waarin je op een gestructureerde wijze meer confronterend te werk gaat. Ook ga je nu afspraken vastleggen.  

 • Met een feedbackgesprek kun je de werknemer vertellen waar het aan schort in zijn functioneren. Ook benoem je de positieve punten. Het gesprek is bedoeld om een signaal af te geven aan de werknemer maar de 'lading' niet te zwaar te maken.
 • Download de checklist feedbackgesprek waarmee je je optimaal voorbereid op het gesprek. Na het gesprek vul je je bevindingen en afspraken in op het formulier. Bij de vervolgafspaak weet je precies wat je hebt afgesproken. Ook kan dit formulier handig zijn als je de werknemer beoordeelt op zijn functioneren over de afgelopen periode.
 • Lees alles over het voeren van een feedbackgesprek in het e-book lastige gesprekken voeren met werknemers. Sla meteen drie vliegen in één klap. Voor dezelfde prijs ontvang je ook stappenplannen voor het voeren van een correctiegesprek en een ontslaggesprek. De checklist feedbackgesprek ontvang je bij de aankoop van dit e-book tezamen met andere handige tools.

Functioneringsgesprek

Blijft de werknemer ondanks één of meer feedbackgesprekken onder de maat presteren? Ga dan goed na wat de oorzaak van zijn disfunctioneren is. Mogelijk heeft de werknemer moeite met de veranderingen binnen jouw bedrijf en durft hij dit niet toe te geven? Ga in ieder geval open met de werknemer in gesprek en wijs hem 'formeel' op zijn disfunctioneren. Vertel dat je hem er al een paar keer op hebt gewezen. Gemaakte afspraken leg je vast in het gespreksverslag aanspreken op functioneren voor dossieropbouw

 • Lees alles over het dossieropbouw in het e-book ontslag bij disfunctioneren. Je vergeet niets met door het uitgebreide stappenplan. Bij dit e-book pakket ontvang je handige gespreksverslagen en checklisten. Zo ook de checklist ontslag door disfunctioneren. Daarbij krijg je 15 minuten online ontslagadvies en kom je snel te weten welke aanpak het best past bij jouw disfunctionerende werknemer. 

Verbetertraject

Je hebt op allerlei manieren geprobeert de werknemer bewust te maken van zijn slechte funtioneren, bijvoorbeeld door hem een slechte beoordeling te geven. Ook heb je inmiddels een dossier van de disfunctionerende werknemer aangemaakt waarmee je dit disfunctioneren aantoont.

Het is nu tijd voor een verbetertraject waarmee je bewijst dat je er alles aan gedaan hebt om zijn functioneren op een acceptabel niveau te krijgen. Dit is een belangrijke voorwaarde om straks het dienstverband te kunnen beëindigen.

 • Pols de werknemer naar zijn bereidheid om het verbetertraject gezamenlijk op te pakken. Leg de bal bij hem neer zonder dat hij het idee heeft dat jij hem in een hoek drukt. De werknemer zal anders het idee hebben dat hij aan een traject begint waarvan de uitkomst al duidelijk is. Probeer dus alle schijn te voorkomen. De kans is anders groot dat de rechter daarin meegaat als je zelf steken laat vallen (zoals onvoldoende tijd voor begeleiding).
Onderdelen in een verbetertraject zijn:
 1. Voorbereiding
 2. Eerste formele gesprek – de voorbespreking
 3.  Start formeel verbetertraject
 4. Tenminste twee formele evaluatiemomenten
 5. Consequentie na afloop verbetertraject (moeten vooraf duidelijk zijn)

Een goed verbetertraject betekent goede dossieropbouw

 • Verbetertraject en dossieropbouw zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je hebt en goed dossier nodig om een werknemer te kunnen ontslaan. Dossieropbouw heeft de grootste kans van slagen als je dit zo objectief mogelijk doet. Dit betekent dat je de feiten, de omstandigheden en het bewijs 'hard'' moet maken. Dit doe je altijd op papier (verklaringen, waarschuwingen etc.). Mondeling heeft geen kans van slagen.
 • Leg alle gespreksverslagen over het functioneren en de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Gebruik bijvoorkeur een vast format. In het e-book ontslag door disfunctioneren vindt je deze formats.
 • Laat de medewerker de gespreksverslagen in ieder geval voor gezien tekenen. Voor akkoord zou nog beter zijn, echter zijn er maar weinig medewerkers die dit in praktijk zomaar doen. Zij zijn angstig om zich te commiteren aan de afspraken. Met voor gezien bereik je in principe hetzelfde resultaat als een medewerker hier niet schriftelijk binnen een bepaalde termijn (bijv. 2 weken) op terug komt.
 • Het is nooit te laat om met dossieropbouw te beginnen. Realiseer je dat het opbouwen van een goed dossier wel enige tijd in beslag kan nemen. Het kan echter snel gaan. Als een medewerker in een verbetertraject komt, dan komt het aan hoe sterk hij in zijn schoenen staat. Veel medewerkers die slecht functioneren kiezen dan liever eieren voor hun geld.
 • Tenslotte is de werkgever verantwoordelijk voor de dossieropbouw. In praktijk ligt dit bij de leidinggevende. De eigen HR adviseur of jurist kan daarbij adviseren en zorgen voor de schriftelijke uitwerking. Je kunt er ook voor kiezen om dit uit te besteden aan een specialist in dossieropbouw.

Geen tijd of zin in dossieropbouw?

Dossieropbouw is tijdrovend en geeft je negatieve energie. Een slecht functionerende werknemer kost onnodig veel geld. Deze lastpost gaat niet uit zichzelf weg en de transitievergoeding loopt alleen maar verder op.

STOP voor het te laat is en besteed liever je tijd aan medewerkers die goed functioneren. Maak van een '4' geen '5' maar liever van een '7' een '9'. Neem snel afscheid van werknemers die niet goed genoeg zijn. De Personeelsman helpt je hierbij.

Geen verplichtingen. Vandaag nog een reactie.

Hulp nodig bij een verbetertraject?

Er wordt van jou als goed werkgever verwacht dat je serieus en actief probeert om het functioneren van de werknemer te verbeteren. De Personeelsman help je hier graag bij. Dit kan online, telefonisch en bij jou op locatie waarbij je vooraf een voorstel van een verbeterplan krijgt dat we vervolgens van A tot Z met elkaar doornemen. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Geen verrassingen! Lees meer over de dienstverlening van de Personeelsman bij verbetertrajecten.

Meer weten over verbetertraject?