• You are here:
 • Home »

Ziekte, verzuim en re-integratie

UNDER CONSTRUCTION

IN DE LOOP VAN DIT JAAR VIND JE HIER INFORMATIE OVER:

De ziekmelding

 • Wanneer is je werknemer ziek?
 • Wat als de werknemer binnen korte tijd opnieuw ziek is?
 • Ziekte en zwangerschap
 • Ziekte en vakantie
 • Ziekte en ontslag

Twijfels aan uitval door ziekte

 • Wat als je twijfels hebt over de ziekte?
 • Mag ik om een doktersverklaring vragen?
 • Mag ik de werknemer (laten) controleren?
 • Wie bepaalt er: de huisarts of de bedrijfsarts?
 • Overtredingen verzuimreglement

Wat kost ziekteverzuim?

 • Hoeveel en voor hoe lang moet ik loon doorbetalen?
 • Financiële gevolgen zieke werknemer

Re-integratie

 • Terug naar het werk
 • Passende arbeid weigeren
 • Niet eens met oordeel bedrijfsarts (of deskundigenonderzoek / second opinion)
 • Werken op arbeidstherapeutische basis

Voorkomen van verzuim

 • Goed verzuimbeleid
 • Tips voor kiezen van arbodienst of bedrijfsarts
 • Mediation
 • Voorkomen psychisch verzuim

Hulp nodig?

Er wordt van jou als goed werkgever verwacht dat je serieus en actief probeert een werknemer te re-integreren. De Personeelsman help je hier graag bij. Dit kan on-line waarbij je vooraf een voorstel van een re-integratieplan krijgt dat we vervolgens met elkaar doornemen. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Geen verrassingen!

Heb je toch nog vragen? Bel of mail gerust. Wil je de gesprekken liever niet alleen doen? Een specialist kan samen met jou de gesprekken voeren. Wij nemen zelfs de gespreksvastlegging van je over als je dit wenst. Alles is mogelijk! Lees meer over onze re-integratietraject service of neem contact met ons op.